Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldön

Egységes, digitális piac Európában, a Google feldarabolását sürgetik európai politikusok

Szerző: 2014. november 26.No Comments

„Kimondatlanul bár, de a Google feldarabolását sürgeti az a tervezet, amelyről a héten szavaz az Európai Parlament. A javaslat a következő évekre igyekszik kijelölni a digitális egységes piac fogyasztóvédelmi irányelveit, amiben hangsúlyos szerepet kapnának a keresők.

Teljes politikai össztűz zúdul a Google-re Európában, a keresőcég jogászainak bőven adnak munkát az uniós hatóságok és bürokraták. A vállalat gyakorlatát számos területen vizsgálják, beleértve például a keresőpiaci dominanciáját, a személyes adatok kezelését, illetve az adózását is. A héten újabb jogi frontot nyitott a Google ellen néhány politikus, akik egyenesen a cég szétdarabolását szorgalmazzák.

Digitális egységes piac
Várhatóan csütörtökön szavaz az Európai Parlament arról az indítványról, amely a digitális egységes piac fogyasztóvédelmi intézkedéseivel kapcsolatos irányelveket fogalmazza meg. A digitális egységes piac mögötti elgondolás lényege, hogyha lebontják az interneten folytatott ügyletek előtt álló nemzeti akadályokat, hasonlóan ahhoz, ahogy a közös piac lebontotta a kereskedelmi akadályokat, az az egész Unió gazdaságának hasznára válik – becslések szerint 260 milliárd eurónyi „hatékonyságnövekedés” lehet a változatos intézkedések eredménye. A digitális egységes piac jegyében szabályozta a mobilos roamingot is az EU, hosszabb távon pedig a szupranacionális mobilszolgáltatók megjelenését is előirányozza.

Az Európai Parlamenthez eljuttatott, elsősorban német politikusok által támogatott indítvány (amelyet a Wall Street Journal publikált) szerint a digitális egységes piacnak kulcsfontosságú szereplői az online keresők, amelyeknek elsősorban a versenyhelyzet biztosításában van szerepe. „Az online keresőpiacnak különleges jelentősége van a digitális egységes piacon történő versenyhelyzet fenntartásában, tekintetbe véve, hogy a keresőmotorok kapuőrökké válhatnak és lehetőségük van a megszerzett információk másodlagos hasznosítására” – írja a tervezet.

„A keresőmotorok szétválasztását írják elő”
„Felszólítjuk a Bizottságot, hogy határozottan tartassa be az EU versenyjogi szabályait a mindenkori releváns érintettekkel egyeztetve, a teljes digitális egységes piac struktúráját szem előtt tartva, hogy a meghozott intézkedések valóban a fogyasztók, az internethasználók és az online cégek javát szolgálják. Emellett felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg azokat a javaslatokat, amelyek a keresőmotorok szétválasztását írják elő a többi kereskedelmi szolgáltatásról, amely a korábban kifejtett célok elérésének egyik lehetséges eszköze lehet.”

A szöveg ugyan nem említi a Google-t név szerint, de nyilvánvalóan az amerikai keresőóriásra céloz, amely mára az EU legtöbb országában messze a legnagyobb piaci részesedést tudhatja magáénak. A Google a webes kereső mellett számos egyéb szolgáltatással rendelkezik, ezek egy része a kereső információira alapoz (pl. a Google Maps, Google News), mások viszont ettől jobbára függetlenül működnek (pl. YouTube). Nem valószínű, hogy az indítvány ebben a formájában átmegy a parlamenten, arra azonban jó, hogy tovább növelje a Google-re helyezett brüsszeli nyomást és gyengítse a cég tárgyalópozícióit a Bizottsággal szemben.

„A túlságosan domináns pozíció sosem volt még jó a piacnak” – mondta az indítvány egyik megfogalmazója, Andreas Schwab, az Európai Parlament német képviselője. „Csak rámutatunk azokra az eszközökre, amelyeket a Bizottság használhat.” Egy német kormányzati képviselő szerint további miniszterek is támogatják a javaslatot, de Spanyolországban is szép számmal akadnak politikusok, akik a Google feldarabolása mellett foglalnak állást. Európa nem tud a Google-nak potens ellenfelet állítani a webkeresők piacán és sokan attól tartanak, leginkább Németországban, hogy a vállalat a keresőpiacon megszerzett monopóliuma révén más, szomszédos területekre is benyomul, például az autópiacra.

Ez utóbbi jelent komoly fejtörést az indítvány beadóinak és általában Brüsszelnek. A kvázi-monopólium ugyanis nem törvénytelen, hiába a Google dominanciája, a jó termék és a nagy piaci részesedés önmagában még nem jogellenes. Ha azonban a domináns cég ezt arra használja, hogy más piacokon is előnybe kerüljön, az már büntethető gyakorlat. Ezért került például a Microsoft is a hatóságok célkeresztjébe, a cég a Windows hátán az Internet Explorert és a Windows Media Playert is versenyellenesen terjesztette, mindkettőért komoly büntetést kapott.

Szorul a hurok
A Google ellen jelenleg is zajlik egy (egyelőre informális) vizsgálat Európában, amely azt célozza, hogy a keresőpiaci monopóliumát ne használhassa más piacokon történő előnyszerzésre. A vállalat több javaslattal is élt már, hogy elkerülje a feltehetően hatalmas büntetést, de ezeket nem találta kielégítőnek Brüsszel. Az Európai Bizottság frissen kinevezett versenyügyi biztosa, Margarete Vestager múlt héten arról beszélt, időbe telik a számára a Google ellen évekkel ezelőtt indult, „sokoldalú és komplex” ügy tanulmányozása, ezt követően dönt majd a további lépésekről. Egyelőre semmit sem tudni arról, a Google esetleges feldarabolását hogyan képzelik el az ötlet gazdái. A vállalat számos szolgáltatással rendelkezik, de bevételének túlnyomó része, mintegy háromnegyede a keresőhirdetésekből folyik be.”

Forrás:
A Google feldarabolását sürgetik európai politikusok; Bodnár Ádám; HWSW.hu; 2014. november 25.