Találat: Európai Parlament

Az Európai Parlament elfogadta az uniós klímavédelmi csomag több fontos elemét, így a klímaadót és a szociális klímaalapot is

„ A kibocsátáskereskedelmi rendszer reformja: az EP szerint gyorsabb ütemben kellene felhagyni a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásával, a magánépületekre és az egyéni közlekedésre viszont csak később kellene kiterjeszteni az új rendszer hatályát Új eszköz a kibocsátásáthelyezés kivédésére: szélesebb hatókör és gyorsabb Szociális Klímaalap az energiaszegénységben élők és a közlekedés lehetőségétől megfosztottak támogatására Megszületett a parlamenti álláspont a 2030-ra legalább 55 százalékos kibocsátáscsökkentést, illetve a munkahelyek és a polgárok védelmét előirányzó, új uniós klímavédelmi csomagról. A 2022. június 7-i plenáris vitát követően a...

Részletek

Irány az 55%: Szociális Klímaalap az energiaszegénység ellen és a közlekedési lehetőségektől elesők támogatására

„ A képviselők társadalmilag méltányos átmenetet szorgalmaznak a klímasemlegesség felé vezető úton Az energiahatékonyság növelésére, a dekarbonizációra és a fenntartható közlekedés érdekében befektetésekre van szükség Nemzeti klímatervekben kellene foglalkozni az energiaszegénységgel és a közlekedéshez való nehéz hozzáféréssel A Parlament támogatja annak az új alapnak a létrehozását, amely a rászoruló európaiakat támogatja majd az energiaátmenet miatt megnövekedő kiadások miatt. A képviselők a szerdai plenáris ülésen 479 szavazattal, 103 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett elfogadták álláspontjukat a Szociális Klímaalap létrehozásáról. Az elfogadott szöveg a...

Részletek

Irány az 55%: a Parlament sokoldalúbb kibocsátáskereskedelmi rendszert szeretne

„ ETS II a kereskedelmi épülethasználatból és a közlekedésből származó kibocsátás szabályozására 2024-től - a rendszer 2029-ig még nem terjedne ki a magánszemélyekre A CBAM-által lefedett ágazatokban 2027-től fokozatosan fel kellene hagynia kibocsátási egységek ingyenes kiosztásával, 2032-re pedig teljesen meg kell szüntetni az ingyenes engedélyeket Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére előírt célérték 2030-ra legyen 63 százalék, 61 helyett A kibocsátáskereskedelemből származó bevételeket az EU és a tagállamok kizárólag klímavédelemre fordíthatnák A kibocsátáskereskedelmi rendszert úgy kell módosítani, hogy az jobban ösztönözze a kibocsátáscsökkentést...

Részletek

Európai Parlament: legyen szélesebb az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus

„ Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmust (CBAM) 2027-től folyamatosan kellene bevezetni, 2032-re fel kellene hagyni a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásával A CBAM hatálya alá be kellene vonni a szerves vegyi anyagokat, a műanyagokat, a hidrogént és az ammóniát, valamint a közvetett kibocsátásokat A legkevésbé fejlett országokat az uniós költségvetésből kellene támogatni a mechanizmus keretében beszedett összeggel egyenértékű forrással Központi CBAM-hatóságot kellene felállítani Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus hatáskörének tágítását és gyorsabb bevezetését kéri a Parlament a globális éghajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében. A...

Részletek

Megpróbálják megmenteni az Európai Parlamentben megbukott uniós klímacsomagot

„Rendkívüli koordinátori ülést tartott hétfőn az ENVI, az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága. Az ülésen, amelyen az EP jogi szolgálata is részt vett, a képviselők úgy döntöttek, hogy a jövő heti brüsszeli mini plenárison tárgyalják újra a Strasbourgban elbukott három dossziét. A múlt héten ugyanis a képviselők - kaotikus jelentek után- leszavazták az uniós szén-dioxid-kereskedelmi rendszer (ETS) kiterjesztésére, a szén-dioxid-klímaadó bevezetésére és a szociális klímavédelmi alap létrehozására vonatkozó uniós klímacsomagot. A karbonvám (CBAM) ügyében nem is volt szavazás, a Szociális...

Részletek

A Bizottság üdvözli a hálózati és információs rendszerek kiberbiztonságára vonatkozó új szabályokról szóló politikai megállapodást

„A Bizottság üdvözli az Európai Parlament és az uniós tagállamok között ma létrejött politikai megállapodást az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről szóló irányelvvel (NIS 2 irányelv) kapcsolatban, amelyre a Bizottság 2020 decemberében tett javaslatot. A hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó jelenlegi szabályok (NIS-irányelv) alkották az Unió egészére kiterjedő kiberbiztonsági jogi szabályozás első elemét, amely számos tagállamban jelentősen hozzájárult a kiberbiztonsággal kapcsolatos szemlélet, valamint az intézményi és szabályozási megközelítés alapvető megváltoztatásához. Figyelemreméltó eredményeik és pozitív hatásuk ellenére azonban e...

Részletek

A kiberbiztonság és -reziliencia megerősítése az EU egész területén – Ideiglenes megállapodás a Tanács és az Európai Parlament között

„A Tanács és az Európai Parlament a mai napon megállapodásra jutott az Unió egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosítani hivatott intézkedésekről, amely intézkedések célja, hogy tovább javuljon mind a köz-, mind a magánszektornak, illetve az Unió egészének a kiberrezilienciája és a kiberbiztonsági eseményekre való reagálási képessége. Elfogadását követően az új, „NIS 2” elnevezésű irányelv a hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó jelenlegi irányelv (NIS-irányelv) helyébe fog lépni. A kiberbiztonsági kockázatok és események kezelésének javítása és az együttműködés megerősítése A NIS 2...

Részletek

Választási reformokat sürget az Európai Parlament

„Az Európai Parlament módosítani szeretne az európai parlamenti választás szabályain. Az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén tegnap szavaztak az Alkotmányügyi Bizottság azon jelentéséről, mely az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos jogszabályokat módosítaná az Európai Unió demokratikusabbá tétele céljából. A reformjavaslatok egy része reflektál az EP 2020-as állásfoglalására, amelyben a testület a 2019-es választásokat értékelte. A mostani szövegtervezet, melyről szavazniuk kellett a képviselőknek, három nagyobb területen vezetne be új szabályozást. Az egyik a transznacionális pártlisták alkalmazása. Régóta visszatérő téma ez az európai belpolitikában, mely értelmében az...

Részletek

Az Európai Parlament határozott álláspontja a digitális platformok szabályozására

„ A jogellenes online termékek, szolgáltatások és tartalmak kiszűrése, egyértelmű eljárások az eltávolításukra Kár esetén a szolgáltatásokat igénybe vevők kártérítésre tarthatnak igényt Kiskorúak adatai ne legyenek felhasználhatók célzott hirdetésekhez, nyomon követés nélküli hirdetéseken alapuló opciók az online platformhoz való hozzáféréshez Kötelező kockázatértékelés és az algoritmusok átláthatóbb alkalmazása a káros tartalmak eltávolításához és a dezinformáció megfékezéséhez A képviselők jóváhagyását követően megkezdődhet az egyeztetés a tagállamokkal A Parlament elfogadta azt a rendeletjavaslatot, amely az illegális tartalmak eltávolítását, a tartalmak jobb moderálását és az algoritmusok...

Részletek

Az európai űrgazdasági piac. Könnyebb hozzáférés és nyitott, versenyképes piac

„A tanulmány az európai űrgazdasági piacot elemzi. Tárgyalja az európai űripar piacának méretét és szerkezetét, valamint az új űrgazdaság dinamikáját. Megvizsgálja az EU űrprogramjainak hozzájárulását az űradatok felhasználásának elősegítéséhez, valamint az EU űrágazatai közötti szinergiák maximalizálásának kihívásait és mozgatórugóit. Az új űralapú távközlési kezdeményezést is figyelembe veszi. Ezenkívül tekintettel van az Unió Számvevőszékének ajánlásaira is az újonnan integrált EU Űrprogram hatékonyságának megerősítésére, valamint gazdasági és társadalmi hatásainak maximalizálására. Ezt a dokumentumot az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) felkérésére a Gazdasági, Tudományos...

Részletek
Page 1 of 10 1 2 10