Skip to main content
jogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Januártól neten is lehet tájékozódni a bírósági ügyekről

Szerző: 2014. december 14.No Comments

„Az év elejétől működő elektronikus rendszeren keresztül nyomon követhető lesz az ügyek állása – egyebek mellett ezt tartalmazza az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet, amely a kormány honlapján olvasható.

A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszerbe (BETFR) az ügyfélkapun keresztül lehet regisztrálni. Ehhez meg kell adni az ügyfélnek a neve mellett a születési helyét és idejét, továbbá az édesanyja nevét is. Ezeket az adatokat papíron is be kell nyújtani a bírósághoz.

Egy regisztráció egy ügy nyomon követésére szolgál. Az ügyfél az iratokba való betekintés mellett figyelmeztetést is kérhet arról, hogy valamely eljárási cselekmény határideje lejár. A bíróság – az ügyfél választása szerint – e-mailben vagy SMS-ben küld figyelmeztetést.

A tervezet a csődtörvény végrehajtási rendeletét is módosítaná. A csődeljárás jogerős megszüntetését vagy pedig befejezését a bíró azért nem tudja pontosan megadni, mivel nem tudhatja előre, hogy az megjelenik-e a Cégközlönyben az általa megjelölt napon. Ezért a módosítás úgy szól, hogy a felszámolás megszüntetésének vagy befejezésének napja a jogerős bírósági végzés Cégközlönyben való megjelenésének a napja. Ez szerepel majd a cégbírósági közleményben.

Az új polgári törvénykönyv (Ptk.) lehetővé teszi, hogy a zálogjogosultak – valamennyiük hozzájárulásával – módosíthassák a zálogjogok rangsorát. A tervezet előírná: a hitelbiztosítéki nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abban is rögzíthető legyen a rangsor megváltozása.

A közjegyzők által vezetett hitelbiztosítéki rendszerre vonatkozó másik új előírás, hogy a gépjárművet az alvázszámával kell megjelölni benne. Más vagyontárgynál az azonosításra megadott adatok a következők: gyártási év, a gyártó neve, gyártási szám, egyedi azonosító és a gyártó által megadott elnevezés. Amennyiben lekérdezéskor az előbbi adatok közül három egyezik, az adott vagyontárgyat a rendszernek meg kell jelenítenie.

Hogyha a vagyontárgyat csak körülírással lehet megjelölni, erre 10 ezer karakter áll rendelkezésre. ”

Forrás:
Januártól neten is lehet tájékozódni a bírósági ügyekről; Híradó.hu/MTI; 2014. december 12.
Igazságügyi rendeletek módosításáról szóló IM rendelettervezet; Igazságügyi Minisztérium; 2014. december 4. (pdf)