Találat: közjegyzők

Közjegyzői kollokvium: gyökeresen átalakíthatja a jogot a technológia

„Robotközjegyzőkkel és virtuális ügyvédekkel azonban egyelőre nem fogunk találkozni, ám a következő évtizedekben gyökeresen átalakíthatja a jog minden területét a technológia. Ugyanakkor a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazása és a blokklánc-rendszerek terjedése ellenére a humán tényező továbbra is nélkülözhetetlen eleme marad a jogalkotásnak és a jogalkalmazásnak egyaránt – hangzott el a Jog jövője címmel megrendezett 30. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumon, Szegeden. Noha a Big Data segítségével ma már bírák és ügyvédek profiljait is képesek elkészíteni, és akár egy per várható kimenetelét, vagy bűncselekmények...

Részletek

Veszélyes máris hozzányúlni a Ptk-hoz – Vékás Lajos a Mandinernek

„- Meglepődött, amikor a Jogászegylet elhívta egy vitára arról, hogy az igazságügyi minisztérium a Ptk. átfogó módosítása készül? - Nagyon meglepődtem. Egy polgári törvénykönyvet nem egészen két esztendő után nem szoktak módosítani. Különösen nem, ha ennek nincs is igazán jogos oka. ...Egy ilyen bonyolult kódexet, amely tizenkét évig készült, amelynek elfogadását a kormány és az Országgyűlés részéről széleskörű szakmai viták előzték meg, nem lehet két év után vagy pláne egy év után módosítani, vagy akár csak a felülvizsgálatát megkezdeni. Kivéve, ha valami...

Részletek

Januártól neten is lehet tájékozódni a bírósági ügyekről

„Az év elejétől működő elektronikus rendszeren keresztül nyomon követhető lesz az ügyek állása - egyebek mellett ezt tartalmazza az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet, amely a kormány honlapján olvasható. A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszerbe (BETFR) az ügyfélkapun keresztül lehet regisztrálni. Ehhez meg kell adni az ügyfélnek a neve mellett a születési helyét és idejét, továbbá az édesanyja nevét is. Ezeket az adatokat papíron is be kell nyújtani a bírósághoz. Egy regisztráció egy ügy nyomon követésére szolgál. Az...

Részletek

Maradéktalan siker a közjegyzőségek újjászületése

„Maradéktalan sikernek tartja a közigazgatási és igazságügyi miniszter a közjegyzőségek két évtizeddel ezelőtti újjászületését. Navracsics Tibor a 24. Közép-Európai Közjegyzői Kollokviumon, pénteken, Sopronban beszélt erről. A nem peres eljárásokban meglévő ügyhátralék ledolgozására, illetve az elektronikus iratkezelés megteremtésére utalva megemlítette: ez a rendkívül hatékonyan dolgozó hivatásrend működésével több ponton is példaként szolgál az államigazgatás számára. Véleménye szerint a közjegyzők elmúlt két évtizedbeli működése azt az igazságot bizonyítja, hogy a hagyomány és a modernség, újszerűség "nemcsak, hogy megfér egymás mellett, de remekül ki is...

Részletek

Végrendeletek elektronikus nyilvántartása Németországban

A német Szövetségi Közjegyzői Kamara kezelésében a jövő év elején kezdi meg működését a végrendeletek központi, elektronikus nyilvántartása. A nyilvántartásból azt lehet megtudni, hogy az elhunyt végakaratát (végrendelet, örökösödési szerződés) hol őrzik. Az illetékes bíróság és a végakaratot őrző hely automatizált módon kap információt Szövetségi Közjegyzői Kamarától arról, hogy a végrendelkező elhunyt. Forrás: Bundesnotarkammer startet Testamentsregister für Deutschland, Gerald Viola, eGovernment Computing, 2011. november 23.

Részletek

Vastagon fog a közjegyzők számítógépének ceruzája

„Indokolatlan többletköltséget számol fel a fizetési meghagyások kibocsátása iránti kérelemért a Magyar Országos Közjegyzői Kamara informatikai rendszere, amely nem minden esetben biztosítja, hogy a Kamara eljárási díjának alapja a tartozás járulékok nélkül számított értéke legyen. Szabó Máté ombudsman ebben az eljárásban a jogbiztonság, a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét látja. Az ombudsmanhoz benyújtott panaszban az áll, hogy a Kamara olyan jogellenes gyakorlatot alakított ki, mely az eljárás költségeinek indokolatlan növekedését eredményezi, ugyanakkor jelenleg nincs olyan jogi lehetőség, amely szabályszerű eljárás keretében biztosítaná...

Részletek