informatikaközigazgatási informatikatörvények, határozatok

KEKKH: A belügyminiszter 25/2014. (XII. 18.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

Szerző: 2014. december 22.No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:
1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján kinevezem miniszteri biztossá Tóth István r. ezredest.

2. § A miniszteri biztos kinevezése legfeljebb hat hónapra, 2014. december 15-étől 2015. június 15-éig szól.

3. § A miniszteri biztos feladata a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett elektronikus közszolgáltatások informatikai üzembiztonsági feltételeinek felülvizsgálatával, az üzembiztonság javításával és az elektronikus közszolgáltatások informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálása, miniszteri döntésekre javaslattétel…”

Forrás:
A belügyminiszter 25/2014. (XII. 18.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 63. szám, 2014. december 18.; 12982. oldal (pdf)