Találat: informatikai üzembiztonság

KEKKH: A belügyminiszter 25/2014. (XII. 18.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki: 1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján kinevezem miniszteri biztossá Tóth István r. ezredest. 2. § A miniszteri biztos kinevezése legfeljebb hat hónapra, 2014. december 15-étől 2015. június 15-éig szól. 3....

Részletek