Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A belügyminiszter 29/2014. (XII. 31.) BM utasítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szerző: 2015. január 5.No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel – a következő utasítást adom ki:
1. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítom meg.
2. § Hatályát veszti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2013. (XII. 5.) KIM utasítás.
3. § Ez az utasítás 2015. január 1. napján lép hatályba…”

Forrás:
A belügyminiszter 29/2014. (XII. 31.) BM utasítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 66. szám, 2014. december 31.; 13993-14039. oldalak (pdf)