Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1848/2014. (XII. 30.) Korm. határozata a kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2015. január 5.No Comments

„A Kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy az állampolgárok folyamatosan értesüljenek a legfontosabb kormányzati intézkedésekről. Ennek érdekében a Kormány – bizonyos időközönként – kormányzati lakossági tájékoztató leveleket küld ki az állampolgárok részére.

A Kormány a fentiek érdekében felhívja
1. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges adatfeldolgozási tevékenységek ellátására adatfeldolgozási szerződést kössön a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával (a továbbiakban: KEK KH) és a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

2. az igazságügyi minisztert a címzettek részére megküldendő – személyes adatot nem tartalmazó – kormányzati lakossági tájékoztató levelek – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – nyomdai előállításával kapcsolatos feladatok ellátására;
Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatos

3. a belügyminisztert, hogy a címzettek részére megküldendő kormányzati lakossági tájékoztató levelek megszemélyesítésével, a küldemények összeállításával, a borítékok nyomdai előállításával és a címzettek részére való soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a KEK KH útján gondoskodjon.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos”

Forrás:
A Kormány 1848/2014. (XII. 30.) Korm. határozata a kormányzati lakossági tájékoztató levelek küldésével kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2014. évi 187. szám, 2014. december 30.; 26498. oldal (pdf)