Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozata az új közszolgálati életpálya bevezetéséről

Szerző: 2015. január 5.No Comments

„…2. Felhívja
a) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával intézkedjen a kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők (a továbbiakban együtt: kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak) feladatellátásához szükséges létszám felülvizsgálatáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidő: 2015. március 15.

b) az érintett minisztereket, hogy az a) pont végrehajtását követően a minisztériumokban és az általuk irányított államigazgatási szerveknél (ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatalokat is) foglalkoztatott valamennyi vezetői és kormánytisztviselői munkakörben a munkakör-elemzéseket és értékeléseket végezzék el;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2015. június 30.

c) az érintett minisztereket, hogy a Kormány által elfogadott, az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló koncepció alapján – a közszolgálati életpálya bevezetése részeként – a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó törvényjavaslatokat készítsék el és nyújtsák be a Kormány részére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. október 15.

3. Felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg a közszolgálati életpálya bevezetéséhez szükséges uniós források bevonásának lehetőségét.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter honvédelmi miniszter igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatos

4. Felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a közszolgálati életpálya fokozatos bevezetéséhez szükséges költségvetési források biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a költségvetési tervezéssel összhangban, folyamatos…”

Forrás:
A Kormány 1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozata az új közszolgálati életpálya bevezetéséről; Magyar Közlöny; 2014. évi 187. szám, 2014. december 30.; 26492-26493. oldalak (pdf)