Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1028/2015. (I. 30.) Korm. határozata a „INTERACT III” interregionális együttműködési program elfogadásáról

Szerző: 2015. február 2.No Comments

„A Kormány
1. egyetért az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „INTERACT III” interregionális együttműködési program (a továbbiakban: program) célkitűzéseivel és prioritásaival, továbbá hozzájárul annak az Európai Bizottság részére történő benyújtásához,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy írja alá a program tartalmával való tagállami egyetértésről és annak végrehajtása finanszírozásához történő nemzeti hozzájárulás megfizetéséről szóló egyetértési nyilatkozatot.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1028/2015. (I. 30.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló „INTERACT III” interregionális együttműködési program elfogadásáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 8. szám, 2015. január 30.; 301. oldal (pdf)
Lásd még: INTERACT