Skip to main content
informatikaközigazgatás: magyartávközléstörvények, határozatok

A Kormány 1120/2015. (III. 6.) Korm. határozata a GSM-R rendszer megvalósításával összefüggő egyes feladatokról

Szerző: 2015. március 8.No Comments

„1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a GSM-R nagyprojekt
aa) első fázisának megvalósítója a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.),
ab) második fázisának előkészítője és megvalósítója a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.),

c) felhívja a belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyék meg azokat az intézkedéseket és kezdeményezzék azokat a döntéseket, amelyek az a) alpont ab) alpontjában meghatározott feladat, valamint annak ellátásához szükséges jogok, kötelezettségek, vagyon és más erőforrások NISZ Zrt.-ről a  NIF  Zrt.-re történő – lehetőleg jogutódlás útján történő – átszállásához a  b)  alpontban meghatározottakon kívül szükségesek,
Felelős: belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

d) hozzájárul a  KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0004 azonosító számú, „GSM-R rendszer kiépítés 2. fázisának előkészítése” című projekt támogatási szerződésének az a) alpont szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a c) alpontban foglaltak végrehajtását követően azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1120/2015. (III. 6.) Korm. határozata a GSM-R rendszer megvalósításával összefüggő egyes feladatokról; Magyar Közlöny; 2015. évi 27. szám; 2015. március 6.; 2186. oldal (pdf)