Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozata egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításáról

Szerző: 2015. március 8.No Comments

„…A Kormány
1. a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 9. Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása címmel történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 9. Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása cím javára 244 710,0 ezer forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozata egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 25. szám; 2015. március 4.; 1926-1933. oldalak (pdf)