Skip to main content
közigazgatás: magyartársadalom

„A romák és közigazgatás kapcsolata Magyarországon” – konferencia

Szerző: 2015. április 13.No Comments

„A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék és a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely
tisztelettel meghívja Önt
„A romák és közigazgatás kapcsolata Magyarországon” című műhelyvita és TDK-konferencia rendezvényére.

A Roma jogvédelem a gyakorlatban című kurzushoz és a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely égisze alatt korábban megkezdődött kutatásokhoz kapcsolódó, a romák és a közigazgatás kapcsolatát feldolgozó majdani angol nyelvű utókiadvány fejezeteit bemutató, az ott leírtakat vitató, átbeszélő műhelyvita célja a téma rendszerező, alapkutatás jellegű áttekintése, a főbb területek katalogizálásával, illetve a további kérdések, lehetséges kutatási irányok tisztázásával. A műhelyvita, illetve TDK-konferencia a maga nemében egyedülálló, elsőként tesz kísérletet a téma ilyetén megragadására, ideértve az angol nyelvű utókiadványt is.

Minden kedves érdeklődő oktatót és hallgatót szeretettel várunk!

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 1042 Budapest, Viola u. 2-4., Kari Tanácsterem (Mfszt 10.)
Időpont: 2015. április 16. 14 óra

Program:
14:00 Köszöntő – Dr. habil. Rixer Ádám

14:05-14:30 Történeti áttekintés – Prof. Dr. Stipta István

14:30-14:45 Az alkotmányos keretek, különös tekintettel a diszkrimináció kérdéskörére – Dr. Szabó Annamária Eszter

14:45-15:00 A romák és a központi közigazgatás kapcsolatának főbb színterei – Dr. habil. Rixer Ádám

15.00-15:15 Az önkormányzatok szerepe a gyermekvédelemben – Balogh Felícia Laura

15:15-15:30 A nemzetiségi önkormányzatok megújulásának lehetőségei – Dr. Móré Sándor

15.30-15.45 Vita

15.45-16.00 Kávészünet

16:00-16:15 Romák a közigazgatás személyi állományában – áttekintés – Dr. Linder Viktória

16:15-16:30 Romák a rendőrség személyi állományában – Szabados Kinga

16.30-16:45 Roma programok finanszírozása; forrásteremtés, pályázati lehetőségek és intézmények – Dr. habil. Birher Nándor

16.45-17:00 Elektronikus közigazgatás és roma felzárkóztatás – Dr. Csáki-Hatalovics Gyula és Dr. Ravasz Péter

17.00 Vita/Zárszó – dr. habil. Rixer Ádám”

Forrás:
„A romák és közigazgatás kapcsolata Magyarországon” – konferencia; Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar