Találat: Károli Gáspár Református Egyetem

Névtan és terminológia 4. – személynevek és államigazgatás

„Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2015. június 17-én, szerdán Névtan és terminológia 4. – Személynevek és államigazgatás címmel workshopot rendez, melynek helyszíne: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A (földszint) A workshop a névtan és az államigazgatás kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, a vonatkozó szakterületek, illetve az érintett kisebbségek képviselőinek a bevonásával. Célunk az elmélet és a...

Részletek

„A romák és közigazgatás kapcsolata Magyarországon” – konferencia

„A Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék és a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely tisztelettel meghívja Önt „A romák és közigazgatás kapcsolata Magyarországon” című műhelyvita és TDK-konferencia rendezvényére. A Roma jogvédelem a gyakorlatban című kurzushoz és a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely égisze alatt korábban megkezdődött kutatásokhoz kapcsolódó, a romák és a közigazgatás kapcsolatát feldolgozó majdani angol nyelvű utókiadvány fejezeteit bemutató, az ott leírtakat vitató, átbeszélő műhelyvita célja a téma rendszerező, alapkutatás jellegű áttekintése, a főbb területek katalogizálásával, illetve a...

Részletek