jogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet tervezete

Szerző: 2015. május 1.No Comments

„Az előterjesztés célja az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény (Iop tv.) végrehajtása érdekében, az Iop tv. 16. § (1) bekezdés 1-7. pontjának felhatalmazása alapján szükséges, kormányrendeleti szintű szabályok megalkotása. Ezek a felhatalmazások a nyilvántartásokat felügyelő szerv kijelölésére, a szerv eljárására, a nyilvántartások regiszterének vezetésére és az adatkapcsolat- szolgáltatásra vonatkoznak. A kormányrendelet kiadására szóló felhatalmazások 2015. július 1-jén lépnek hatályba.

A közigazgatási nyilvántartási rendszerek közötti interoperabilitás alapvető fontosságú az európai integráció megvalósítása szempontjából is és az Európai Unió legalapvetőbb célkitűzéseivel áll összefüggésben. Cél, hogy megszűnjenek a határokon átnyúló (nemzetközi interoperabilitás) és az ágazatközti közszolgáltatások (nemzeti interoperabilitás) gördülékenységét gátló akadályok, így a jogalap hiánya is, a megfelelő jogszabályi környezet kialakításával. Az európai interoperabilitással kapcsolatban megfogalmazásra kerültek a tagállami szinten elvárható feladatok. Így a tagállamoknak többek között össze kell hangolniuk az interoperabilitási törekvéseiket az Európai Interoperabilitási Stratégiával, ennek érdekében együtt kell működniük az Európai Bizottsággal, az egyes nemzeti interoperabilitási kereteket harmonizálni kell az Európai Interoperabilitási Keretrendszerrel.

A tervezet hatálya azon közfeladatot ellátó szervezetekre terjed ki, amelyek olyan nyilvántartásokat vezetnek, amelyeknek adattartalmát legalább részben jogszabály határozza meg. A tervezet minden nyilvántartó számára lehetővé teszi, hogy a nyilvántartásában szereplő adatokat adatkapcsolat-szolgáltatás keretében más nyilvántartóknak átadja, ha erre igény mutatkozik. Ezzel együtt minden adatkapcsolat-szolgáltatást nyújtó nyilvántartót kötelez arra, hogy az adatkapcsolat-szolgáltatás rendjének biztosítása érdekében adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzatot készítsen.
Az adatkapcsolat-szolgáltatás tartalma adatok átadása és átvétele nyilvántartók között. Az adatkapcsolat-szolgáltatás fogalmilag nem terjed ki a nyilvántartók olyan már létező vagy jövőbeni szolgáltatásaira, amelyek kizárólag hozzáférést biztosítanak a nyilvántartásokban található adatokhoz. Hasonlóképpen nem terjed ki az adatkapcsolat-szolgáltatás azon adatátadásokra, amelyek esetében az adat átvevője nem az Iop tv. hatálya alá eső nyilvántartás.

Az adatkapcsolat-szolgáltatás szolgáltatói oldalán az adatot átadó nyilvántartó, a szolgáltatás igénybevevői oldalán pedig az adatot átvevő nyilvántartó áll. Az adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat nem helyettesíti a nyilvántartók egyedi, az adatkapcsolat-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodását.

A kapcsolatok fizikai kiépítése az egész jogrendszert átfogóan több szakaszban megközelítőleg 2020 év végére valósulhat meg, attól függően, hogy milyen megvalósítási modelleket vesznek alapul az egyes adatkapcsolatok megvalósítására. A fenti tevékenységek ellátásához szükséges fejlesztések finanszírozását jórészt operatív programok keretében kell biztosítani. 2015. évben elkezdődhet az egyes elsődleges adatokat tartalmazó nyilvántartó nyilvántartások kijelölése, aminek több hullámban kell megvalósulnia, és nem egyszerre valamennyi adat és nyilvántartás tekintetében.
A véleményezés végső határideje: 2015. április 30.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.”

Forrás:
Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet tervezete; Belügyminisztérium; 2015. április 29.