közigazgatási informatika

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló BM rendelet tervezete

Szerző: 2015. május 25.No Comments

„Az előterjesztés célja az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény (a továbbiakban: Iop tv.) végrehajtása érdekében az Iop tv. 16. § (2) és (4) bekezdésének felhatalmazása alapján szükséges, miniszteri rendeleti szintű szabályok megalkotása.

A végrehajtási rendelet a nyilvántartók kötelezettségeiről rendelkezik, az automatikus adatelérési felület megvalósításáról és az üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségekről, mint pl. az adatkapcsolat-szolgáltatás automatikus adatelérési felületen keresztül történő igénybevételének biztosítása; az adatigénylések, teljesítésük vagy elutasításuk elektronikus naplózása; az elektronikus információs rendszer üzemszerű működésének leállása vagy meghibásodása következtében történt jogosulatlan adathozzáférésről a másik érintett nyilvántartó és az hatóságok haladéktalan értesítése…”

Forrás:
Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló BM rendelet tervezete; Belügyminisztérium; 2015. május 18.