gazdasághírközlésinformatikaInternetközigazgatási informatikaművelődéstávközlésterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozata a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Szerző: 2015. július 21.No Comments

1. A Kormány meghatározva a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokat, a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Infrastruktúra pillér Szupergyors Internet Program megvalósítása érdekében

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a GINOP 3.4.1 kódszámú pályázati felhívás keretein belül a támogatott infrastruktúrához való nagykereskedelmi hozzáférés feltételeinek kidolgozásáról, beleértve a közintézmények hálózati ellátásához szükséges hálózati hozzáférés biztosítását is.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 31.

2. A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Infrastruktúra pillér megvalósítása érdekében

b) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával készítsen részletes megvalósíthatósági tanulmányt a kormányzati célú hírközlési hálózatok továbbfejlesztéséről, ennek keretében gondoskodjon a GINOP 3.4.2. és GINOP 3.4.3. kódszámú konstrukciók pályázati felhívásának előkészítéséről;
Felelős: belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. november 30.

c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a köznevelési intézmények tekintetében az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon
ca) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet szerinti hálózatok fejlesztéséről annak érdekében, hogy a köznevelési intézmények által igénybevett szolgáltatás átlagosan elérje az 50 Mbps sávszélességet…

3. A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Közösség és Gazdaság pillér megvalósítása érdekében a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
aa) gondoskodjon – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével, a belügyminiszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – az intelligens városi szolgáltatások összehangolt bevezetését és működtetését támogató szervezeti- és tudásplatform – beleértve az intelligens városi szolgáltatásra vonatkozó ajánlásokat – létrehozásáról és működtetéséről, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról, és
ab) nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a szervezeti- és tudásplatform részletes feladatairól, működtetéséről, valamint a kapcsolódó forrásigényről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. november 30.

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozza ki – a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a belügyminiszter és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. bevonásával – a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez és a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz illeszkedő, az intelligens városi szolgáltatásokra vonatkozó technológiai platform rendszerét;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő: 2015. október 31.

4. A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Készségek pillér megvalósítása érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
aa) vizsgálja meg az eMagyarország Hálózat működését és finanszírozását a digitális készségek fejlesztése és az elektronikus közszolgáltatások használatának elterjedése érdekében, figyelembe véve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat is, és ab) nyújtson be előterjesztést a Kormány részére a szükséges intézkedésekről és indokolt esetben készítsen elő jogszabály módosítási javaslatot;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 31.

5. A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Állam pillér megvalósítása érdekében a) felhívja a belügyminisztert, hogy
aa) az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja felül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésének állását és
ab) tegyen javaslatot a Kormány részére benyújtandó előterjesztésben az aa) pont szerinti felülvizsgálat alapján szükséges intézkedésekre;
Felelős: belügyminiszter érintett miniszterek
Határidő: 2015. szeptember 30.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy az elektronikus ügyintézés elterjesztése érdekében – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az igazságügyi miniszter egyetértésével, az érintett miniszterekkel és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve – nyújtson be előterjesztést a Kormány részére az elektronikus ügyintézés szabályairól, amely tartalmazza a hatósági, bírósági, szabálysértési és egyéb, az állami szervek által lefolytatott eljárások tekintetében egységes, a szélesebb értelemben vett közszolgáltatások elektronikus támogatására is alkalmazható elektronikus ügyintézési keret-szabályrendszert;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter érintett miniszterek
Határidő: 2015. december 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az érintett miniszterek és a felmérés szempontrendszere tekintetében a belügyminiszter bevonásával, a kormányablak-tudástár eredményeit figyelembe véve – készítsen felmérést a fővárosi és megyei kormányhivatalok által intézett ügyek elektronikus szolgáltatási szintjének megállapítására vonatkozóan, és ezt követően az egyes ügycsoportok tekintetében részletes vizsgálat lefolytatása alapján határozza meg azokat az elektronikusan nyújtandó szolgáltatásokat, amelyeket 2020-ig bevezetni szükséges;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter érintett miniszterek
Határidő: a felmérés elvégzésére: 2015. augusztus 31.
a részletes vizsgálatra és a szolgáltatások meghatározására: 2015. szeptember 30.

d) felhívja a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – készítsen felmérést az állam által az állampolgárok és vállalkozások számára, nem fővárosi és megyei kormányhivatalok által nyújtott szolgáltatások elektronikus szolgáltatási szintjének megállapítására vonatkozóan, és ezt követően az egyes ügycsoportok tekintetében részletes vizsgálat lefolytatása alapján határozza meg azokat az elektronikusan nyújtandó szolgáltatásokat, amelyeket 2020-ig bevezetni szükséges;
Felelős: belügyminiszter érintett miniszterek
Határidő: a felmérés elvégzésére: 2015. szeptember 15.
a részletes vizsgálatra és a szolgáltatások meghatározására: 2015. október 15.

e) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy a c) és d) pont eredményeit figyelembe véve, az érintett miniszterek bevonásával tegyen javaslatot a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete vonatkozásában;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter érintett miniszterek
Határidő: 2015. október 31.

f) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával vizsgálja felül és dolgozza ki az állam által az állampolgárok és vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyféloldali hozzáférés rendszerét, beleértve a kormányzati portálokat, a kapcsolódó mobil platformok és a telefonos ügyfélszolgálatok rendszerét, és az egységes digitális ügyintézési tér 2016. július 1-jéig történő megvalósítása érdekében tegyen javaslatot a Kormány számára.
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. október 31.

6. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a feladatkörét érintően a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását elősegítő közgyűjteményi digitalizálási stratégia elkészítéséről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. március 31.

9. A Kormány felkéri a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, hogy – a szükséges adatállomány rendelkezésre állásának biztosításával és az adatkezelés tekintetében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség bevonásával – 2018. december 31-ig gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását elősegítő, annak gazdasági, társadalmi és versenyképességi hatásait bemutató monitoring rendszer kiépítéséről, valamint működtetéséről.”

Forrás:
A Kormány 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozata a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 106. szám; 2015. július 21.; 17982-17986. oldalak (pdf)