közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1475/2015. (VII. 20.) Korm. határozata a bürokratikus terhek egyszerűsítésének intézkedési tervéről

Szerző: 2015. július 25.No Comments

„A Kormány
1. áttekintette és egyetértett a fővárosi és megyei kormányhivataloktól érkezett javaslatok alapján készített hatósági eljárások egyszerűsítési lehetőségeivel. A hatósági eljárások egyszerűsítési lehetőségeivel összefüggésben felhívja a minisztereket, hogy az általuk is támogatott – a fővárosi és megyei kormányhivataloktól érkezett – javaslatok alapján dolgozzanak ki a közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatokat;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a minisztereket, hogy a közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozó jogszabály-módosítási javaslataikat küldjék meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: azonnal

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a miniszterektől érkezett közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatok hatásait vizsgálja meg, és indokolt esetben további javaslatokat kérjen a miniszterektől;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter érintett miniszterek
Határidő: 2015. augusztus 10.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – figyelemmel a miniszterektől kapott közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatokra – készítsen egységes előterjesztést a közigazgatási bürokráciacsökkentés megvalósítására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. szeptember 1.

5. felhívja a minisztereket, hogy a közigazgatási bürokráciacsökkentésről előkészített előterjesztés végrehajtásához szükséges miniszteri rendeleteket készítsék el.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2015. szeptember 1.”

Forrás:
A Kormány 1475/2015. (VII. 20.) Korm. határozata a bürokratikus terhek egyszerűsítésének intézkedési tervéről; Magyar Közlöny; 2015. évi 105. szám; 2015. július 20.; 17882. oldal (pdf)