Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnökének 3/2015. (VII. 21.) KEKKH utasítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Iratkezelési Szabályzatáról

Szerző: 2015. július 25.No Comments

„A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2014. (XII. 31.) BM utasítás 43. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. § (1) bekezdése, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével – a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a Belügyminisztérium jóváhagyásával – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala iratkezelési tevékenységének szabályozására kiadom az alábbi utasítást:…”

Forrás:
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnökének 3/2015. (VII. 21.) KEKKH utasítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Iratkezelési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2015. évi 36. szám; 2015. július 21.; 4373-4434. oldalak (pdf)