gazdaságszakirodalomtársadalomterületfejlesztés

Magyarország településhálózata 2. Városok-falvak

Szerző: 2015. augusztus 9.One Comment

„A Központi Statisztikai Hivatal 2014-ben új kiadványsorozatot indított útjára „Magyarország településhálózata” címmel. A sorozat célja, hogy bemutassa az ország térszerkezetét, a települések között kialakult kapcsolatokat, az egyes településtípusok, településcsoportok térhálózatban betöltött funkcióit és szerepét, a társadalom és gazdaság térbeli különbségeit.

Jelen kiadvány a települések hierarchiaszintek szerint képzett csoportjai között meglévő társadalmi–gazdasági különbségek bemutatását vállalja fel. A kötet az egyes hierarchiaszintek meghatározásához újfajta, jellemzően funkcionális alapú megközelítést alkalmaz annak érdekében, hogy az egyes szintek összehasonlító vizsgálatát a hagyományos, kizárólag népességnagyság, vagy jogállás alapján tett csoportosításhoz képest jobban összemérhető, homogénebb településcsoportok figyelembevételével tegye meg.

A kiadvány áttekinti Magyarország általános településszerkezeti jellemzőit, majd az egyes hierarchiaszintek bemutatása mellett részletesen vizsgálja az azok között meglévő különbségeket is. A földrajzi helyzetből adódó egyenlőtlenségek megragadása végett a településszerkezeti, társadalmi és gazdasági különbségeket a megyék szintjén is bemutatja. A települési hierarchiaszintek elkülönítésére szolgáló módszer részletes leírását külön fejezet tartalmazza. A kötetet a könnyebb és jobb eligazodás és a pontosabb területi összemérés érdekében témánként azonos tartalmú és azonos skálázású diagramok, valamint azonos osztályközzel készült térképek színesítik.”

Forrás:
Magyarország településhálózata 2. Városok-falvak; Központi Statisztikai Hivatal; 2015. augusztus 3.