Skip to main content
gazdaságinformatika

Főinformatikusból stratéga

Szerző: 2015. szeptember 11.No Comments

„Az IT-környezet mélyreható változása lehetőséget nyújt az informatikai vezető számára, hogy a hagyományos IT-üzemeltetői szerepből kilépve a vállalat teljes üzleti stratégiájának alakítójává váljon.

Manapság a szervezeteken belül az IT-részleg megy át a legnagyobb átalakuláson, köszönhetően annak, hogy az informatikai termékek és szolgáltatások futtatásához, illetve nyújtásához használt platformok, valamint az informatikusok hatékony munkavégzéséhez szükséges szakértelem jelentősen megváltozott. Mindezeken túlmenően az informatika integrálódik a vállalatok többi tevékenységébe, és „üzlet az üzletben” modell szerint működik a szervezeten belül, olvashatjuk egy, a Skillsoft által támogatott tanulmányban, amelynek alapján áttekintjük, miképpen változik meg ezzel összhangban az informatikai vezető szerepe.

A szerepváltásra a legnagyobb hatással a technológiák és az üzleti környezet változásai vannak, amelyek arra ösztönzik a CIO-kat, hogy a céges informatikai rendszer üzemeltetőiből a vállalatvezetés partnereivé váljanak az üzleti és innovációs stratégia megalkotásában.

Az elmúlt pár évben alapvetően megváltozott annak a módja, ahogyan az IT-szolgáltatások eljutnak a vállalati felhasználókhoz. Immár a cégek informatikai költségvetésüknek jelentős részét fordítják a felhő alapú alkalmazásokra ahelyett, hogy házon belül használt hardverekre és szoftverekre költenék a pénzt. A CIO feladata immár nem csupán a költségek lefaragása és a „minél többet kihozni, minél kevesebből” elv alkalmazása, hanem aktív szerepet kell játszania a vállalkozás egésze számára fontos bevételnövelésben is. A korábban a háttérben tevékenykedő IT mára a vállalkozás frontvonalába került, és egyre több CIO foglalkozik az ügyfelek jobb megismerésével annak érdekében, hogy javítsa cége szolgáltatásainak színvonalát. Ennek megfelelően a fókusz a technológiákról és a beszállítókról áttevődik a vállalat termékeit és szolgáltatásait megvásárló ügyfelekre. A fejlett technológiák alkalmazása versenyelőnyhöz juttatja a szervezetet, de csak akkor, ha az ügyfeleik igényeinek minél magasabb szintű kielégítésére használják őket. Az informatika révén a vállalatok az üzleti egységek által irányított szervezetekből a vásárlói elvárások által vezérelt szervezetekké válnak.

Teljesen átalakuló környezet
Ami a változó platformokat illeti, régebben egyszerűen be lehetett azonosítani az informatikai eszközöket, míg a mai platformok különféle technológiák, eszközök és szolgáltatások együttesei, amelyek magukban foglalják a mobil- és a felhő alapú informatikát, a közösségi médiát, valamint a nagy adattömegek kezelését és elemzését.

A mobileszközök és -szolgáltatások jelentősége rendkívül megnőtt az elmúlt évtizedben. Azon túlmenően, hogy a CIO-knak színvonalas mobilfelhasználói élményt kell nyújtaniuk az ügyfelek számára a mobilberendezések széles körén, a vállalaton belül komoly terheket ró rájuk a saját eszközhasználatot (BYOD) szabályozó irányelvek betartatása.

Ugyancsak jelentős platformváltozást idéz elő a felhő alapú számítástechnika megállíthatatlan terjedése. Annak érdekében, hogy az IT-részleg képes legyen kezelni mind a hagyományos, mind az innovatív informatikai tevékenységeket, a változásokhoz való gyors alkalmazkodóképességgel kell rendelkeznie, és felkészültnek kell lennie a felhő alapú szolgáltatások bevezetésére. Az utóbbiak rengeteg terhet levesznek a házon belüli informatikai infrastruktúráról, és a felszabadult erőforrások segítségével új informatikai projektek valósíthatók meg.

A működés során hatalmas, feldolgozásra váró adattömegek keletkeznek, a CIO-knak meg kell találniuk a legjobb módját annak, hogy az ezekben megbúvó értékes háttérinformációkat lefordítsák az üzlet nyelvére a gyors döntéshozatal elősegítése érdekében. Hasonlóan fontos a közösségi média és a hozzá kapcsolódó technológiák alkalmazása, amelyek már forradalmasították az ügyfélszolgálatokat, s további lehetőségeket kínálnak a vásárlók elégedettségének és elköteleződésének fokozása terén.

IT-üzemeltetés mint üzleti tevékenység
A szervezeti változások és az innováció motorjaként funkcionáló IT-részlegnek erős, sokoldalú üzleti vállalkozásként kell működnie a cégen belül, és hatékonyan kell közvetítenie a cégvezetés felé az információtechnológia értékeit. A legtöbb CIO és informatikus műszaki háttérrel, illetve végzettséggel és kevés üzleti tapasztalattal rendelkezik, ami megnehezíti az IT-részlegek kommunikációját a vállalat többi üzleti egységével. Ezért a CIO-knak jó személyes kapcsolatot kell kialakítaniuk vezetőtársaikkal, lebontva minden meglévő korlátot köztük és a C-csapat többi tagja között. Világossá kell tenniük a vállalatvezetés számára, hogy az irányításuk alá tartozó részleg IT-szolgáltatásai az összes üzleti egység hasznára válnak. A többi vezetővel kialakított gyümölcsöző partneri viszony eredményeképpen tud az IT-részleg értéket termelni a teljes szervezetnek a felmerülő üzleti problémákra kidolgozott innovatív megoldások révén.

A CIO-kat sokszor nem üzleti vezetőknek, hanem műszaki szakembereknek tekintik. Ennek a beskatulyázásnak a megszüntetésére a CIO-knak vissza kell vonulniuk a napi tevékenységek irányításától, meg kell tanulniuk a feladatok delegálását helyettesüknek, illetve beosztottaiknak, és az IT-részleg üzleti vonatkozásaira, a vállalatnál betöltött innovatív szerepére kell összpontosítaniuk.

Tökéletesítőből befolyásoló és átformáló
Az IT-részleg megalapozott, értéket termelő üzletággá alakítása révén a CIO a vállalkozást átformáló vezetővé léphet elő a digitális technológiák elterjedésének köszönhetően. Az IT-szakember szerepén túllépve ő és informatikusai az üzleti tevékenységek tervezőivé válnak, akik aktívan keresik annak a módját, hogy miképpen hasznosíthatják az innovatív technológiákban rejlő lehetőségeket. A CIO képes lesz olyan technológiai megoldások bevezetésére, amelyek megszüntetik az egymástól elszigetelt adattárakat, elősegítik a vállalati csapatok közötti együttműködést, javítják az ügyfelek elégedettségét és lehetővé teszik a vásárlókkal való, minden korábbinál szorosabb kapcsolat kialakítását. Az utóbbi érdekében az IT-részleg az üzleti tevékenységek során összegyűjtött adatok elemzésével segíti az ügyfelek jobb megismerését, a viselkedési minták azonosítását, a trendek előrejelzését, valamint a termékek és szolgáltatások nyereségességének meghatározását.

A digitális átalakulás egyfajta digitális zavart okozhat a szervezetben, ennek elkerülése a CIO feladata, akinek át kell vennie az irányítást, tanácsadóként vezetnie kell a többieket a folyamat során. Az agilis, előre gondolkodó IT-részleget felépítő, sikeres CIO, aki a vásárlók által ösztönzött innovációra összpontosít, az egész szervezet fejlődését pozitív irányban befolyásoló vezetővé válhat.”

Forrás:
Főinformatikusból stratéga; Mészáros Csaba; Computerworld; 2015. szeptember 10.