gazdaságinformatikaszakirodalom

Agrárinformációs rendszerek

Szerző: 2015. szeptember 13.No Comments

„…A könyv a fontosabbnak ítélt számítástechnikai és kommunikációs témakörök áttekintése mellett az agrárgazdaság fontosabb szereplőinek információs és kommunikációs kapcsolatait, valamint információs rendszereit mutatja be. Ismerteti a kommunikációs kapcsolatok funkcióit, a működő rendszereket, valamint a felhasználói szempontból szükséges információtechnológiai hátteret. Az agrárinformációs rendszerek iránt jelentős igény van globális, regionális, nemzeti és közösségi szinten és a vállalkozások szintjén. Ugyanakkor a rendszerekben gyűjtött és tárolt mezőgazdasági információk/adatok különböző érdekeket szolgálva problémákat okoznak, mivel az adatok sok esetben nem hozzáférhetőek, a rendszerek nem kapcsolódnak egymáshoz, tartalmuk gyakran egymást átfedik. Többek között ezért is egyre inkább szükség van az integrált információs rendszerekre az agrárgazdaság minden szintjén.

A hatékony információs és kommunikációs technológiák (IKT) egyre szélesebb körű alkalmazása a világ számos részén már bizonyította és igazolta, hogy alkalmazása jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti előnyöket nyújt helyi, nemzeti és globális szinten. Az elmúlt négy évtizedben tanúi lehettünk a technológiai innovációnak az alkalmazások számos területén.

A mezőgazdasági információs rendszerek egyre fontosabb erőforrás tényezők, amelyek szorosan kapcsolódnak a többi termelési tényezőhöz, mint például a föld, a munkaerő, a tőke és a vezetői képesség, vagyis kezeli az azokra vonatkozó adatokat, információkat. A termelékenység is vitathatatlanul javítható a releváns, megbízható és hasznos információk és ismeretek felhasználásával. Ezért nagy szükség van a kutatásból, oktatásból, szaktanácsadásból és más forrásokból származó információk bővítésére és terjesztésére a gazdálkodók felé, hogy így jobb döntéseket tudjanak hozni, kihasználják a piaci lehetőségeket, és kezelni tudják termelési rendszereik folyamatos változását. Ezért szükség van arra, hogy megismerjük az adott mezőgazdasági információs rendszerek felépítésének alapelveit, kezelését és működésmódját. Vannak azonban korlátozó tényezők a mezőgazdasági információs rendszerek és különösen a kommunikációs hálózatok alkalmazásában a gazdálkodók körében. Így szükség van ezen jelentős problémák folyamatos csökkentésére, beleértve azokat a mechanizmusokat, amelyek az információs rendszerek közötti kölcsönhatásokban, a rendszerekben, és tevékenységükben jelentkeznek. Pontosabban a gazdák és a különböző szervezetek közötti kapcsolatok, a tájékoztatási igények és követelmények olyan kérdések, amelyeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni…”

Forrás:
Agrárinformációs rendszerek; Herdon Miklós, Kapronczai István, Szilágyi Róbert; Debreceni Egyetemi Kiadó; ISBN 9789633185032; 2015 (pdf/epub/mobi)