Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönszakirodalom

Fejlesztő állam – egy letűnt világ nyomában (?)

Szerző: 2015. szeptember 20.No Comments

„A 2007-2009-es válság óta elhúzódó gazdasági recesszió nyomán újra reneszánszát éli a fejlesztő államokra való hivatkozás. Írásunkban a szakirodalom áttekintése és rendszerezése alapján felvázoljuk a fejlesztő állam hagyományos értelmezését. Ehhez az eredeti, Johnson-i fejlesztő állam megközelítéséből indulunk ki, majd vizsgálatainkat a kelet-ázsiai (kifejezetten északkelet-ázsiai) országokra kiterjesztve felvázoljuk a fejlesztő állam klasszikus modelljét. A klasszikus fejlesztő állam koncepciót elhelyezzük abban a speciális kontextusban, amelyben működött és sikereket ért el, majd rámutatunk a korlátaira, és a bukás okaira is. Mindezzel célunk annak a nemzetközi szakirodalomban jelenlevő konszenzusnak a demonstrálása, hogy a fejlesztő állam klasszikus (északkelet-ázsiai) modellje tér és idő függvényében működőképes volt, de a modell nem másolható, a megváltozott körülmények között (jelentős módosítások nélkül) más országokban nem alkalmazható.”

Forrás:
Fejlesztő állam – egy letűnt világ nyomában (?); Ricz Judit; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet; Műhelytanulmányok, 108. (2015) 1–53.; 2015. május (pdf)