jogközigazgatási informatikaszakirodalom

Bűnügyi nyilvántartás, biometrikus adatok

Szerző: 2015. szeptember 27.No Comments

„A Kormány T/6134. számon nyújtotta be a 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. A szabályozás érinti a DNS-profil, az ujj- és tenyérnyomat nyilvántartásának megreformálását, valamint a büntetés-végrehajtási intézetbe befogadott elítélt személyazonosságának ellenőrzését.

A bűnügyi nyilvántartás szerepe, fogalma
Össztársadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy az illetékes szervek tudomással bírjanak adott személy esetleges büntetett előéletéről, de ahhoz is, hogy a büntetőjogi elítélés ne jelentsen az illető számára egész életre szóló megbélyegzést. E kettős cél garantálása a bűnügyi nyilvántartási tevékenységben nyilvánul meg. A bűnügyi nyilvántartások tehát egyrészt bűnmegelőzési, bűnüldözési, de egyben büntetőjogi értelmű rehabilitációs (társadalomba való visszailleszkedési) célokat is szolgálnak.

Bűnügyi nyilvántartás a törvényben meghatározott adatokat tartalmazó, közhitelű hatósági nyilvántartás, amelynek feladata adatok gyűjtése, kezelése, azokról okirat kiadása, az arra jogosultaknak adatok szolgáltatása…”

Forrás:
Bűnügyi nyilvántartás, biometrikus adatok; Képviselői Információs Szolgálat; infojegyzet, 2015/42.; 2015. szeptember 17.(pdf)