jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1752/2015. (X. 15.) Korm. határozata a Kincstári Jogügyi Igazgatóság felállításáról

Szerző: 2015. október 17.No Comments

„Az állam jogi képviseletének hatékonyabb, átláthatóbb, eredményesebb ellátása, valamint a  jogi képviseleti munka magas és egységes szakmai színvonalának a biztosítása érdekében a Kormány

1. egyetért azzal, hogy 2017. január 1. napjával az államnak és a minisztériumoknak a 2. pontban meghatározott jogi képviseletét és tanácsadását lássa el a 2016. július 1-jével felállításra kerülő Kincstári Jogügyi Igazgatóság;

2. egyetért azzal, hogy – külön törvényben meghatározott körben és feltételekkel – a  Kincstári Jogügyi Igazgatóság feladatkörébe a  minisztériumok, valamint az  állam – jelenleg a  minisztériumok által ellátott – peres és nemperes eljárásokban való jogi képviselete kerüljön át, az ezzel közvetlenül összefüggő jogi tanácsadási feladatokkal együtt;

3. egyetért azzal, hogy a  Kincstári Jogügyi Igazgatóság olyan költségvetési szerv legyen az  igazságügyért felelős miniszter irányítása alatt, melyben a  foglalkoztatottak jogviszonyára – meghatározott eltérésekkel  – a munkajogviszonyra vonatkozó szabályozás az irányadó;

4. felhívja az  igazságügyért felelős minisztert, hogy terjessze elő a  Kincstári Jogügyi Igazgatóság létrehozásához szükséges jogszabályok tervezetét, és tegyen javaslatot a Kincstári Jogügyi Igazgatóság elhelyezésére, létszámára és költségvetésére.
Felelős: igazságügyért felelős miniszter
Határidő: 2015. december 1…”

Forrás:
A Kormány 1752/2015. (X. 15.) Korm. határozata a Kincstári Jogügyi Igazgatóság felállításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 152. szám; 2015. október 15.; 20598. oldal (pdf)