Skip to main content
jogközigazgatás: külföldön

A Juncker vezette Bizottság elfogadta második éves munkaprogramját: az eredeti irányvonal fenntartása és 10 prioritás megvalósítása

Szerző: 2015. november 1.No Comments

„Az Európai Bizottság 2015. október 27-én elfogadta 2016. évi munkaprogramját – a Juncker vezette Bizottság második munkaprogramját –, amelyben megerősíti elkötelezettségét a politikai iránymutatásában szereplő tíz politikai prioritás iránt. E munkaprogram előkészítése Juncker elnöknek az Európai Parlament előtt szeptember 9-én elmondott, az Unió helyzetéről szóló beszédével, valamint az általa és Timmermans első alelnök által az Európai Parlament és a Tanács elnökeinek ugyanezen a napon elküldött szándéknyilatkozatával vette kezdetét. Elfogadását az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konstruktív párbeszéd előzte meg. A munkaprogram felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot annak elősegítésére, hogy a legfontosabb szakpolitikai területeken gyors és kézzelfogható eredményeket lehessen elérni.

Frans Timmermans első alelnök a következőket nyilatkozta: „Egy évvel ezelőtt ez a Bizottság új fejezetet nyitott, kötelezettséget vállalva arra, hogy azokra a nagy jelentőségű ügyekre összpontosítja az erőfeszítéseit, amelyekre vonatkozóan a polgárok elvárják az EU-tól, hogy érdemi eredményeket mutasson fel. Ma megtesszük a következő lépést az e politikai prioritások megvalósítása felé vezető úton. A jövő év során további intézkedésekre teszünk javaslatot a menekültválság kezelése, a munkahelyteremtés és a növekedés ösztönzése és az egységes piac megerősítése, a gazdasági és monetáris unió elmélyítése, a méltányos adózás és a magas szintű szociális normák biztosítása, valamint a gazdasági, szociális és környezeti fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Ezúttal nem a megszokott rutinmunkáról van szó: a polgárok az alapján ítélik meg az EU-t, hogy sikerül-e konkrét eredményeket elérnie a társadalmaink számára jelenleg a legnagyobb kihívásokat jelentő kérdésekben. Ezért arra kérjük az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy jogalkotási munkája során biztosítson prioritást a legsürgősebb javaslatainknak.”

Az idei munkaprogram 23 kulcsfontosságú kezdeményezést valósít meg a 10 szakpolitikai prioritásunk területein, 20 esetben szándékozik visszavonni vagy módosítani függőben lévő javaslatokat, valamint 40 REFIT-fellépés végrehajtását tervezi a meglévő uniós jogszabályok minőségének felülvizsgálata céljából. Számos területen közös európai szintű megközelítésre van szükségünk ahhoz, hogy megvalósíthassuk ambiciózus szakpolitikai célkitűzéseinket – a környezetvédelem magas szintjét, a magas szintű társadalmi és foglalkoztatási normákat, az energiabiztonságot, a mindenki számára előnyös élénk gazdaságot és a közös értékeinket tükröző migrációs politikát.

10 szakpolitikai prioritásunk megvalósítása 23 kulcsfontosságú kezdeményezés útján
Az idei munkaprogram lényegi jogalkotási javaslatokat terjeszt elő a 2015-ben elfogadott stratégiai programok nyomon követésére vonatkozóan. Az elmúlt évben felvázoltuk a beruházással, a digitális egységes piaccal, az energiaunióval, az európai biztonsági stratégiával, az európai migrációs stratégiával, a tőkepiaci unióval, a méltányos és hatékony társasági adózásra vonatkozó cselekvési tervvel, valamint az új kereskedelmi stratégiával kapcsolatos elképzeléseinket, továbbá a gazdasági és monetáris unió elmélyítését és megszilárdítását célzó legújabb javaslatainkat. Ez a munkaprogram azokat a kulcsfontosságú kezdeményezéseket mutatja be, amelyeket a következő tizenkét hónap folyamán e kötelezettségvállalások megvalósítása érdekében kívánunk végrehajtani.

A Bizottság által 2016-ban megvalósítandó új kezdeményezések közé tartoznak az alábbiak:

  • a migráció hatékonyabb kezelését célzó kezdeményezések, a határigazgatásra vonatkozó javaslatok
  • a digitális egységes piac megvalósítása, az egységes piaci stratégia nyomon követése, európai űrstratégia és európai védelmi cselekvési terv
  • körkörös gazdaság, új lépések a fenntartható európai jövő érdekében és az energiaunió bevezetéséhez szükséges jogszabályok
  • a készségekre vonatkozó új európai menetrend, az újra munkába álló szülőket segítő program és a gazdasági és monetáris unió elmélyítésének részeként a szociális jogok pillérének kialakítása
  • társaságiadó-csomag és a héára vonatkozó cselekvési terv

A 2016. évi kulcsfontosságú kezdeményezések közé tartozik továbbá az európai biztonsági stratégia végrehajtása, a kereskedelmi és beruházási stratégia nyomon követése és az öt elnöknek a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről szóló jelentése, valamint a globális kül- és biztonságpolitikai stratégiához való bizottsági hozzájárulás. Ezenkívül a Bizottság beterjeszti majd a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatát és a költségvetés eredményorientáltságának javítását célzó stratégiát is.

Az uniós jogszabályok célravezetőbbé tétele 40 REFIT-intézkedés végrehajtásával
A Bizottságnak a szabályozás javítása iránti elkötelezettsége azt jelenti, hogy megvizsgálja a bizonyítékokat és mindent megtesz azért, hogy az uniós beavatkozásra oly módon kerüljön sor, hogy az kézzelfogható pozitív hatású változást idézzen elő az adott területen. Így folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy biztosítsuk jogszabályaink és kiadási programjaink hatékony működését. A már elavult, vagy csak túl nehézkesen vagy bonyolult módon alkalmazható meglévő szabályoktól nem várhatók eredmények.

A REFIT (Célravezető és hatásos szabályozás) a Bizottság programja, amely biztosítja, hogy az uniós jogszabályok továbbra is megfeleljenek a céljaiknak és meghozzák az elvárt eredményeket. Célja, hogy ne hagyja elburjánzani az uniós joganyagot, felszámolja a felesleges terheket, és kiigazítsa a meglévő jogszabályokat anélkül, hogy az ambiciózus politikai célkitűzéseink látnák ennek kárát.

Az idei évben a REFIT keretében 13 intézkedés járul hozzá a kulcsfontosságú kezdeményezésekhez, például az uniós finanszírozásra vonatkozó jogszabályok egyszerűsítése vagy az adóztatásra és energiára vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata révén. Emellett 27 új intézkedés indul el a REFIT keretében, melyek közé tartozik a tengeri közlekedési jogszabályok értékelése, a közbeszerzési terhek csökkentése a kkv-k számára, a REACH-kerettel való összeegyeztethetőség megkönnyítése, valamint az egészségvédelmi és biztonsági jogszabályok működőképességének és érvényesíthetőségének biztosítása.

A Bizottság bejelenti továbbá 20 olyan függőben lévő jogalkotási javaslat visszavonását vagy módosítását is, amelyek nem állnak összhangban szakpolitikai prioritásainkkal, amelyek elfogadására nincs esély, vagy amelyek a jogalkotási folyamat során aktualitásukat veszítették vagy már nem töltik be az eredeti szakpolitikai céljaikat. E javaslatok visszavonása hat hónapon belül, legkésőbb 2016 áprilisáig megtörténik majd.

Háttér-információk:
A Bizottság minden évben munkaprogramot fogad el, amely meghatározza a következő tizenkét hónap során végrehajtandó intézkedéseket. A munkaprogram tájékoztatást nyújt a nyilvánosság és a társjogalkotók számára az új kezdeményezések előterjesztésére, a függőben lévő javaslatok visszavonására és a meglévő uniós jogszabályok felülvizsgálatára irányuló politikai kötelezettségvállalásainkról. Nem terjed ki a Bizottság folyamatban lévő munkájára, amelyet a Szerződések őreként lát el, melynek során érvényesíti a hatályos jogszabályokat vagy a Bizottság által minden évben elfogadott szokásos kezdeményezéseket.

A 2016. évi munkaprogram előkészítése során a Bizottság munkáját nagy mértékben segítették az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációk, amelyek a Juncker elnök és Timmermans első alelnök által szeptember 9-én, az Unió helyzetéről szóló beszédet követően elküldött szándéknyilatkozaton alapultak. A Bizottság a munkaprogramjában világosan bemutatja azokat a legfontosabb témaköröket, amelyek esetében azt szeretné, ha a társjogalkotók a leggyorsabban haladást érnének el és mielőbb eredményeket tudnának felmutatni az európai polgárok számára.

További információk:
Kérdések és válaszok a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról
A Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról szóló közlemény (pdf, angolul)
1. melléklet – Kulcsfontosságú kezdeményezések (pdf, angolul)
2. melléklet – Új REFIT-fellépések (pdf, angolul)
3. melléklet – Prioritások a társjogalkotók számára (pdf, angolul)
4. melléklet – Tervezett visszavonások vagy módosítások (pdf, angolul)
5. melléklet – A hatályon kívül helyezett jogszabályok listája (pdf, angolul)
6. melléklet – A 2016-ban hatályba lépő jogszabályok (pdf, angolul)
A munkaprogramban ismertetett kezdeményezések ütemterve
Juncker elnök politikai iránymutatása (pdf)
Előrelépés az Európai Bizottság tíz prioritása terén (pdf, angolul)
Juncker elnök beszéde az Unió helyzetéről (pdf)
Juncker elnök és Timmermans első alelnök szándéknyilatkozata a 2016. évi munkaprogramra vonatkozóan (pdf, angolul)”

Forrás:
A Juncker vezette Bizottság elfogadta második éves munkaprogramját: az eredeti irányvonal fenntartása és 10 prioritás megvalósítása; Európai Bizottság; IP/15/5923; 2015. október 27.