gazdaságjogközigazgatás: külföldön

Az Európai Bizottság új ütemterve az európai egységes piac további erősítésére és mélyítésére. II. A Bizottság sajtóközleménye

Szerző: 2015. november 1.No Comments

„Az Európai Bizottság ma bemutatta azt az ütemtervet, amelynek segítségével megvalósítható Juncker elnök politikai vállalása az egységes piacban rejlő potenciál kiteljesítésére, és amely jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy Európa sikereket érjen el a globális gazdasági színtéren.

Az egységes piac az egyik legnagyobb európai vívmány, amelynek célja a javak, szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. A szakemberek és a vállalatok számára kiaknázható lehetőségeket, a fogyasztók számára nagyobb választékot és alacsonyabb árakat biztosít. Az emberek szabadon eldönthetik, hova szeretnének utazni, hol szeretnének élni, dolgozni vagy tanulni. De a gyakorlatban ezek a lehetőségek nem mindig valósulnak meg, mert az egységes piac szabályai nem köztudottak, nem érvényesülnek vagy egyéb, indokolatlan akadályok állnak az útjukban. Az egységes piacnak éppen ezért alkalmazkodnia kell a realitásokhoz, az innovatív gondolatoknak és az új üzleti modelleknek is meg kell találniuk a helyüket.

Jyrki Katainen, a Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az európai beruházási terv legfontosabb része az európai egységes piac további erősítése és mélyítése. Meg kell szüntetnünk a beruházások korlátozását, és új lehetőségeket kell teremtenünk a fogyasztók, a szakemberek és a vállalatok számára. Az egységes piacnak lépést kell tartania a változásokkal, tehát bátorítania kell és be kell fogadnia az innovatív üzleti modelleket.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos leszögezte: „Az egységes piac az európai integráció központi eleme. Ha helyre akarjuk állítani a polgárok bizalmát az európai projektben, ha új munkahelyeket és versenyképes gazdaságot akarunk teremteni, ha meg akarjuk tartani befolyásunkat a világban, akkor ki kell aknáznunk az egységes piacban rejlő összes lehetőséget. A mai ambiciózus és gyakorlatias stratégiával az eredményekre koncentrálunk. A következő lépés, hogy az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal együttműködésben igyekszünk a lehető leggyorsabban meg is valósítani ezeket a konkrét intézkedéseket. Európának nincs vesztegetni való ideje, ha vissza akarja szerezni versenyképességét.”

A mai megegyezés a következő csoportok számára jelent változást:

  • Fogyasztók: A Bizottság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy azoknak a fogyasztóknak, akik egy másik tagállamban szeretnének szolgáltatást vagy termékeket venni, történjen a vásárlás online vagy személyesen, ne kelljen különbözőárakkal, változó eladási feltételekkel, eltérő kiszállítási módokkal szembesülniük, hacsak ezt nem lehet objektív és ellenőrizhetőérvekkel alátámasztani. Az Európai Bizottsághoz és az Európai Fogyasztói Központhoz gyakran érkeznek olyan panaszok, amelyek szerint a vásárlók állampolgárság vagy lakóhely alapján jogtalanul részesültek eltérő bánásmódban.
  • Kkv-k és induló vállalkozások: Miközben az induló vállalkozások nagyban hozzájárulhatnak a gazdasághoz, számos vállalkozó azért hagyja el Európát, mert innovatív elképzelése nem jut el a piacig. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférésének megkönnyítését célzó intézkedések már folyamatban vannak, erre szolgál a befektetési terv és a tőkepiaci unió. Emellett a Bizottság tervezi a héaszabályozás egyszerűsítését, a cégbejegyzéssel kapcsolatos költségek csökkentését, egy, a vállalatok fizetésképtelenségéről szóló javaslat előterjesztését, valamint a szabályozási követelményeket érintő információkhoz való hozzáférés egyszerűbbé tételét. A Bizottság arra is törekszik, hogy világos, kkv-barát szellemi tulajdonnal kapcsolatos szabályozást hozzon létre, valamint megteszi a végső lépéseket annak érdekében, hogy az egységes hatályú európai szabadalom olyan vonzóés megfizethető megoldás legyen az európai vállalkozásoknak (köztük a kkv-knak), amellyel szívesen élnek.
  • Innovatív szolgáltatások: A Bizottság ki fogja dolgozni a közösségi gazdaság európai menetrendjét. Az új üzleti modellek a polgárok és a vállalatok számára is hasznosak, emellett elősegítik a létező erőforrások hatékonyabb felhasználását. Kétségek merülnek fel viszont azzal kapcsolatban, hogy a meglévő jogszabályok még mindig megfelelőek-e, vagy pedig új szabályokra lenne szükség. Ugyanakkor garantálnunk kell, hogy ne sérüljenek olyan közpolitikai célkitűzések, mint a fogyasztóvédelem, illetve hogy betartsák az adó- és a munkajog szabályait.
  • Szakemberek: A Bizottság javítani kívánja a vállalkozások és szakemberek mobilitási feltételeit. Javítani fogja a szakmai képesítések kölcsönös elismerését és meg fogja könnyíteni az üzleti szolgáltatások, az építőipar és más, növekedést serkentőágazatok határokon átnyúló munkáját. Összességében ezek a lépések lehetővé teszik, hogy a vállalkozások és a szakemberek új piacokhoz jussanak, és ezzel tagállamiból európai szereplőkké váljanak.

A Bizottság e cél elérése érdekében szoros együttműködésben fog dolgozni a tagállamokkal és a piaci szereplőkkel, hogy létrehozzák az egységes piaci szabályoknak való megfelelés kultúráját. Különös figyelmet kap a szolgáltató szektor, valamint a közbeszerzés, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az adóból befolyt összeget hatékonyan költsék el. A Bizottság megerősíti a kölcsönös elismerési rendszert annak érdekében, hogy a határokon át terjeszkedni kívánó vállalkozások több lehetőséget kapjanak. Emellett szigorítani fogja a javak piacfelügyeletét, hogy a szabályoknak nem megfelelő termékek ne juthassanak be az uniós piacra. Végezetül, javasolni fogja egy piaci információs eszköz bevezetését, amely lehetővé teszi a Bizottság számára teljes körű, megbízható és független információk begyűjtését kiválasztott piaci szereplőktől annak érdekében, hogy a Bizottság a kiemelt területeken jobban nyomon tudja követni az eseményeket és be tudja tartatni az uniós szabályokat.

További információk:
MEMO/15/5910 A mélyebb és méltányosabb egységes piacért:
Kommunikáció: Az egységes piac továbbfejlesztése: több lehetőség az emberek és vállalatok számára [Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, pdf] A Bizottság szolgálati munkadokumentuma: Az európai egységes piaci stratégia – Elemzés és tények [Commission staff working document – A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence – Accompanying the document Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business, pdf] Jelentés az integrációról és versenyképességről az Európai Unióban és tagállamaiban [Report on single market integration and competitiveness in the EU and its member states – 2015, pdf] Európai beruházási terv
Tőkepiaci unió
Digitális egységes piac
Energiaunió
A munkaerő mobilitása

Forrás:
A mélyebb és méltányosabb egységes piacért: a Bizottság bővíti a polgárok és a vállalatok lehetőségeit; Európai Bizottság; IP/15/5909; Brüsszel, 2015. október 28.