közigazgatási informatika

Elindult a „Rendelkezési Nyilvántartás” webhelye (KEKKH)

Szerző: 2015. november 16.november 23rd, 2015One Comment

„…Az új szabályozás az informatikai rendszerek helyett a jól használható szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt, és ennek rendeli alá az informatikai rendszerek kialakítását és működtetését. Újdonságként került be a rendszerbe a „szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás” (szeüsz) fogalma; a szeüsz-ök voltaképpen az elektronikus közigazgatás kisebb-nagyobb építőkövei, olyan nélkülözhetetlen szolgáltatások és háttérrendszerek, amelyekből a legbonyolultabb ügytípusok elektronikus változata is kialakítható.

Az új megközelítés alapgondolata az ügyfél önrendelkezési jogának tiszteletben tartása; az új szemlélet lehetővé teszi, hogy az ügyfelek (állampolgárok, vállalkozások) maguk határozzák meg, milyen mértékben élnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével, és ehhez milyen adatokat, milyen hatóságnak milyen céllal bocsátanak a rendelkezésére (ez a „rendelkezési nyilvántartás” elnevezésű szeüsz). Az ügyfél „ügyintézési rendelkezés” keretében rendelkezhet arról, hogy a hatóságok milyen módon tartsanak vele kapcsolatot (papíron, elektronikusan, stb.). A hatóságoknak nyilvántartásba kell venniük e rendelkezéseket és minden hatóságnak a nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően kell felvennie a kapcsolatot az adott ügyféllel…[Neten A Hivatal]”

—-

„MIT KELL TUDNI AZ RNY-RŐL?
A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok – és később fokozatosan a szervezetek – számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyesen tehető az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálatokon, valamint a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltató helyeken, személyazonosításra alkalmas érvényes okmány bemutatásával, illetve ügyintézői közreműködéssel.

Abban az esetben nem szükséges személyes regisztráció, ha az ügyfél rendelkezik az ügyfélkapus regisztráció bármely típusával, vagy részleges kódú telefonos azonosítással. Ezek bármelyikének megléte esetén a Rendelkezési nyilvántartás felülete elérhető a fenti azonosítási módok használatát követően.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, e nélkül további rendelkezés nem tehető.

Az alaprendelkezés nyilatkozatai:
* internetes ügyintézésre;
* telefonos ügyintézésre;
* elektronikus kapcsolattartásra;
* a postai úton történő kapcsolattartásra vonatkoznak.
/A fenti alaprendelkezés keretében Ön nyilatkozhat arról, hogy a hatóság milyen úton keresheti fel, érheti el./

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan vagy telefonon további rendelkezések tehetők.

MIÉRT HASZNOS AZ RNY?
* gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyintézés;
* kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás;
* a nyilvántartás tárolja az állandó meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

ÁSZF
Az RNY szolgáltatás igénybevételéhez először el kell fogadnia az Általános Szerződési feltételeket!

KAPCSOLAT
Az RNY szolgáltatással kapcsolatos további kérdések esetén, kérjük tárcsázza a 0-24 órában hívható telefonos ügyfélszolgálatunkat! [E-mail: 1818@1818.hu] Kormányzati Ügyfélvonal – 1818…”

Forrás:
Neten A Hivatal; Belügyminisztérium
Rendelkezési Nyilvántartás; Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala