gazdaságszakirodalom

Adalékok a kreatív gazdaság elméletéhez

Szerző: 2015. november 15.No Comments

„A posztindusztriális forradalommal, amelyet az információ forradalmának is nevezhetünk, kezdetét vette egy új korszak, amely új társadalmi és gazdasági világrendet teremtett, és
átalakította a versenyképességről alkotott elképzeléseket. A versenyképesség a közgazdaság-tudomány több részterületén az elmúlt két évtizedben az egyik kulcsfogalommá vált (Horváth Gy. 2001). Az Európai Unió országainak, köztük hazánknak is szembe kellett nézniük a tudás, az innováció és a kreativitás felértékelődésével, amely egyben a humán erőforrás jelentőségének erősödését is jelentette. Az új gazdasági erőt napjainkban azok az iparágak képviselik, amelyekben a fő értéket a tudás által hozzáadott érték adja. Éppen ezért a versenyképesség erősítésében kulcsfontosságúvá vált a tudás és kreativitás vonzása…Tanulmányunkban interdiszciplináris módon kívánjuk bemutatni a kreativitás értelmezésének változását és a kreatív gazdaság fogalomkörét mai ismereteink szerint. Külön foglalkozunk a kreatív gazdaság megtelepedését befolyásoló tényezőkkel is, terjedelmi okokból viszont nem tárgyaljuk a kreatív osztály elméletének kérdéskörét.”

Forrás:
Adalékok a kreatív gazdaság elméletéhez; Keresnyei Krisztina, Egedy Tamás; Földrajzi Közlemények; 2015, 139. évf. 1. szám; 30-42. oldalak (pdf)