Skip to main content
távközléstörvények, határozatok

A Kormány 1862/2015. (XII. 2.) Korm. határozata az állami tulajdonú közutak melletti optikai hírközlő hálózatok hasznosításának előkészítéséről

Szerző: 2015. december 6.No Comments

„A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program fejlesztési céljainak elérése, a már meglévő hírközlési infrastruktúra hatékonyabb hasznosítása érdekében, valamint a kormányzati hálózatkonszolidációs célkitűzésekkel összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az általuk irányított vagy felügyelt, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti közútkezelő, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és az egyetemes útdíjszolgáltató bevonásával, az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjanak – a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével – az állami tulajdonú közutak (így különösen gyorsforgalmi utak) melletti optikai hírközlő hálózatok hasznosítási és konszolidációs célú felméréséről, az érintett hálózati elemek nyilvántartásba rendezéséről, a vagyonkezelői feladatok ellátásáról, valamint ennek alapján a belügyminiszter közreműködésével a szálgazdálkodási terv elkészítéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő:
2016. április 30…”

Forrás:
A Kormány 1862/2015. (XII. 2.) Korm. határozata az állami tulajdonú közutak melletti optikai hírközlő hálózatok hasznosításának előkészítéséről; Magyar Közlöny; 2015. évi 187. szám; 2015. december 2.; 23186. oldal (pdf)