Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A belügyminiszter 78/2015. (XII. 23.) BM rendelete az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól

Szerző: 2015. december 31.No Comments

„…2. A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatása
(1) A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatását az igénybevételre jogosult szerv kizárólag elektronikus úton, a (2) bekezdés szerint kérheti a központi szervtől.
(2) Az igénybevételre jogosult szerv a kérelmét
a) a központi szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen), illetve
b) az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján nyújthatja be a központi szervnek.

A személyazonosság ellenőrzésének és az ismeretlen személy azonosításának elemzői támogatása iránti kérelemben meg kell jelölni
a) az igénybevétel célját,
b) az igénybevétel célját megalapozó ügy számát,
c) az igénybevétel célját megalapozó, a Törvény 9. §-ában meghatározott adatkezelési felhatalmazás meghatározását és
d) az igénybevételre jogosult szerv által írásban felhatalmazott, az adott ügyben eljárni jogosult személy 9. § szerinti egyedi azonosítóját.

A központi szerv az igénybevételre jogosult szerv részére a kiértékelési tevékenység eredményeként kapott arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló szám átadását vagy a kiértékelési tevékenység eredménytelenségéről való tájékoztatását
a) a központi szerv által működtetett informatikai alkalmazás igénybevételével (portál felületen), illetve
b) az igénybevételre jogosult szerv és a központi szerv közötti közvetlen informatikai adatkapcsolatot biztosító rendszer útján biztosítja….”

Forrás:
A belügyminiszter 78/2015. (XII. 23.) BM rendelete az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól ; Magyar Közlöny; 2015. évi 203. szám; 2015. december 23.; 27102-27107. oldalak (pdf)