közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

NGM rendelet az önkormányzati adókról

Szerző: 2015. december 31.No Comments

„…1. §
1. A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság), valamint a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár) terjed ki.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó
a) helyi adókra, települési adókra,
b) a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni, önkormányzati adóhatóságot megillető jövedéki adóra és a magánfőzött párlat adójegy mennyiségre,
c) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díjra,
d) azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe utalja [az a)–d) pontok a továbbiakban együtt: adó],
e) belföldi és ideiglenes rendszámú gépjárművek gépjárműadójára (a továbbiakban együtt: gépjárműadó),
f) a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójára (a továbbiakban: jövedelemadó),
g) talajterhelési díjra,
h) az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggően fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre [az a)–h) pontok a továbbiakban együtt: közteher] vonatkozó nyilvántartásait, kezelését és elszámolását, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatását az e rendeletben szabályozott módon látja el…”

Forrás:
A nemzetgazdasági miniszter 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelete az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól; Magyar Közlöny; 2015. évi 205. szám; 2015. december 28.; 27619-27652. oldalak (pdf)