Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozata egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról

Szerző: 2016. január 17.január 18th, 2016No Comments

„2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása érdekében 24 000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 6. Modern Városok Program támogatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2. pont szerinti költségvetési kiadási előirányzat terhére
a) a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzat részére az abban meghatározott összegben,
b) a kedvezményezett kötelező vagy önként vállalt helyi közfeladatának ellátását szolgáló, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerinti fejlesztési célra mint támogatott tevékenység (ide nem értve a költségvetési támogatásnak a kedvezményezett működésére történő felhasználását) a 2015. december 3. és 2017. december 31. napja közötti támogatási időszakban történő megvalósítására,
c) támogatási igény benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, támogatói okirat alapján vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtson, és a támogatott tevékenység megvalósulását a nemzeti fejlesztési miniszter útján ellenőrizze;
4. egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően haladéktalanul, egy összegben utalja át a kedvezményezett fizetési számlájára…

2. melléklet az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozathoz
Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásával érintett kedvezményezettek köre és a költségvetési támogatás mértéke millió forint

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000,0 millió forint
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000,0 millió forint
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 500,0 millió forint
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4000,0 millió forint
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000,0 millió forint
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 4000,0 millió forint
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 500,0 millió forint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 500,0 millió forint
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 500,0 millió forint
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 500,0 millió forint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 3000,0 millió forint
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 4000,0 millió forint
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 500,0 millió forint”

Forrás:
A Kormány 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozata egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról; Magyar Közlöny 2016. évi 5. szám 2016. január 13.; 376-378. oldalak (pdf)