közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről

Szerző: 2016. január 25.No Comments

„A Kormány
1. felhívja a fejlesztési programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy készítsék elő és küldjék meg a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a fejlesztési programok 2016. évre javasolt kötelezettségvállalási és kifizetési tervszámait negyedéves bontásban, figyelembe véve a Kormány által az 1. mellékletben kitűzött kifizetési célokat;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerint megküldött tervszámokat és a kormányzati célokat figyelembe véve terjessze a Kormány elé a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervet, amely negyedéves bontásban tartalmazza a fejlesztési programok hirdetési, kötelezettségvállalási és kifizetési céljait;

4. egyetért azzal, hogy a projektek értékelését a közigazgatáson belüli szakértők bevonásával kell lefolytatni;
5. felkéri az operatív programok végrehajtását felügyelő minisztereket, hogy határozzák meg az operatív programok szakmai területenkénti értékelési tevékenységéhez szükséges szakértői kapacitást és az erről szóló jelentést jutassák el a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez;

6. felkéri a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány számára az operatív programok szakmai területenkénti értékeléséhez szükséges szakértői kapacitásnak a közigazgatáson belüli szakértők általi kielégítéséről;

7. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az irányításuk és felügyeletük alatt álló éves fejlesztési keretekben rögzített kedvezményezettek projektjeinek előkészítését mérjék fel és erről készítsenek jelentést a Miniszterelnökséget vezető miniszter számára;

8. felhívja az operatív programok végrehajtásáért felelős minisztereket, hogy az irányításuk és felügyeletük alatt álló, az éves fejlesztési keretben rögzített projektek végrehajtásáért felelős szervek útján gondoskodjanak a projektek feltételes közbeszerzési eljárásainak megindításáról úgy, hogy a szállítói előlegek kifizetése 2016-ban megtörténhessen;
….
1. melléklet az 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozathoz
Fejlesztési terület Kifizetési cél 2016 (Mrd Ft)
Humánfejlesztés 219
Gazdaságfejlesztés 586
Közlekedésfejlesztés 280
Környezeti és energetikai fejlesztés 267
Közigazgatás-fejlesztés 67
Halászati fejlesztések 3
Regionális fejlesztések 276
Közép-magyarországi régió fejlesztései 62
Vidékfejlesztés 288
Összesen 2048”

Forrás:
A Kormány 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2016. évi 9. szám; 2016. január 22.; 615-617. oldalak (pdf)