Skip to main content
jogtörvények, határozatok

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról

Szerző: 2016. február 13.No Comments

„…1 . §
A postai szolgáltatásokról szóló 2012 . évi CLIX. törvény 53 . § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(4) A postai szolgáltató a jogszabályban meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Az egyetemes postai szolgáltatás keretében létrejött postai szolgáltatási szerződésekre vonatkozó adatokat kivéve nem minősülnek közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak az egyetemes postai szolgáltató szolgáltatási szerződései, továbbá az egyéb olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatala az egyetemes postai szolgáltató vagy az egyetemes postai szolgáltató által a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna . Aránytalannak kell tekinteni a sérelmet különösen akkor, ha az adat megismerése bármely piaci versenytárs számára indokolatlan előnyt jelenthet.”…”

Forrás:
T/8829 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról; Országgyűlés; 2016. február 9. (pdf)