gazdaság

Jelentés a feltörekvő középvállalkozások versenyképességéről

Szerző: 2016. február 14.No Comments

„…Magyarországon 2014-ben több mint 506 ezer kkv cég működött, amely több mint 1,7 millió alkalmazottat foglalkoztatott. Ez a vállalati szektorban foglalkoztatott összes munkavállaló 70 százalékát teszi ki. Az európai uniós átlaghoz képest Magyarországon hangsúlyosabb a középvállalkozások által hozzáadott gazdasági érték szerepe.

A Deloitte elkészített egy úgynevezett Versenyképességi Indikátor Jelentést, melyben feltörekvő középvállalatokat (fkv) kérdezett meg a versenyképességüket befolyásoló tényezőkről – változásmenedzsmentről, kockázatkezelési módszerekről, utódlásról, emberierőforrás-menedzsmentről és ügyfélszerzésről.

A feltörekvő középvállalatok olyan dinamikusan növekedő cégek, amelyek a TOP500 legnagyobb vállalatot követik, és éves árbevételük meghaladja az 1 milliárd forintot…[HVG.hu]”

—-

„…Főbb megállapítások

 • Optimista hangulat: a feltörekvő középvállalatok nagy többsége (90%) kedvezőnek ítéli meg jelenlegi helyzetét – különösen igaz ez a Közép-Magyarországon működő cégekre. A jövőre nézve 47% optimista – további fejlődést, növekedést várnak.
 • A válság már kevésbé érezteti a hatását: a vállalatvezetők által megjelölt legfontosabb kihívások már a növekedés, nem pedig a túlélés kérdéskörébe tartoznak.
 • Pozitív irányú átalakulás a piacon: a vállalkozások mintegy ötöde esett át az utóbbi öt évben jelentősebb szervezeti átalakuláson – és ezen cégen 40 százalékát pozitív történések következtében szervezték át.
 • Aktív törekvések a fejlődés irányába: az FKV-k leginkább az ügyfélszerzés és a minőségi munkaerő felkutatása terén szeretnének fejlődni a felrajzolt FKV-problématérkép alapján.
 • Mérsékelt innováció: a szektor még mindig csak mérsékelten innovatív, bár érzékelhető fejlődés ezen a területen.
 • Magányos harcosok klubja: jellemzően önállóan néznek szembe a problémákkal a vállalkozások, még akkor is, ha az adott esetben külső tanácsadó igénybevétele lenne indokolt. A többség (53%) még mindig nem vesz igénybe külső szakértőtői segítséget tanácsadó cégektől, ügynökségektől.
 • Égető HR-kérdések: Minden második cég nehezen talál munkatársat bizonyos pozíciókba, minden ötödik cég számára pedig minden keresés nehézséget jelent.
 • Fókuszban a szabályozói kockázatok: a tulajdonosok a vállalkozásukat fenyegető elsődleges kockázatként a törvényi szabályozásnak (adó, jog, pénzügy) való megfelelést tekintik.
 • Marketing nélkül próbálnak életben maradni: A KKV-k 56 százaléka még weboldallal sem rendelkezik, 29 százalékuk pedig semmilyen marketing tevékenységet nem végez.
 • Egyre több családi vállalkozás nyitott a vezetési feladatok átadására külső fél számára: a családi vállalkozások már 14 százaléka nyitott arra, hogy a tulajdonosi pozíció megtartása mellett a menedzsment-feladatokat külső fél kezébe adja.
 • Alacsony kockázatérzékelés: a szektorra jelentős kockázatfelvállalási hajlandóság jellemző, a kockázatok minimalizálására tett törekvések eszköztárából a tudatos tervezés még mindig sok helyen hiányzik.
 • Alacsony tudatosság az információbiztonság területén: még mindig rendkívül alacsony a tudatosság szintje az információbiztonság területén, csupán a cégek 14 százaléka kezeli ezt önálló problémakörként.

…[Deloitte]”

Forrás:
Az ígéretes magyar vállalatok több mint felének még weboldala sincs; HVG.hu; 2016. február 13.
Versenyképességi Indikátor Jelentés : Feltörekvő középvállalatok; Deloitte; 2016. február 9. (pdf)