Skip to main content
egészségügyközigazgatás: magyarművelődéstársadalom

Forrásvesztés nélkül zárulnak a humán fejlesztések

Szerző: 2016. február 20.No Comments

„Magyarországnak a 2007-2013-as fejlesztési időszakban a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében 1855 milliárd Ft fejlesztési forrás állt rendelkezésére a humán közszolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek korszerűsítésére, kapacitások bővítésére, szakmai folyamatok megújítására.
Az EMMI – mint 2014-től e két program irányító hatósága – a források lekötésére rendelkezésre álló határidőn belül, 2015. december 31-ig a TÁMOP esetében a leköthető pénzügyi keret 104%-ának, a TIOP esetében pedig 106%-ának megfelelő támogatást helyezett ki a kedvezményezettekhez. A 100%-ot meghaladó forráslekötés biztosítja, hogy tapasztalatok alapján hibás vagy szabálytalan pályázói (kedvezményezetti) elszámolások Magyarországnak ne okozzanak pénzügyi veszteséget.

Az EMMI az 1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozat, valamint a 2003/2015. (XII. 30.) Korm. határozat alapján – a nemzeti költségvetést tehermentesítve – 72 Mrd Ft értékben olyan, hazai költségvetési forrásból megvalósult programok, illetve beruházásokat vont az operatív programok körébe, amelyeket a 2014 előtt nem EU-s fejlesztési forrás terhére terveztek meg. Emellett a 100%-os forrásfelhasználáshoz a 1664/2015. (IX. 16.) Korm. határozatnak, valamint a 1881/2015. (XII. 2.) Korm. határozatnak megfelelően 15 Mrd Ft-tal járultak hozzá a kórházi infrastruktúrafejlesztést, 12,5 Mrd Ft-tal pedig a köznevelési intézmények eszközfejlesztését célzó projektek, a 2038/2015. (XII. 30.) valamint a 2039/2015. (XII. 30.) Korm. határozat alapján az EMMI 10 Mrd Ft összegű finanszírozási keretszerződést kötött az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) a TIOP programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatásokra. Ennek a hitelkeretnek a megnyitása a pályázói elszámolások értékelését követően történhet meg.

A projektgazdák jelenleg az ún. záró elszámolások összeállításán, a minisztérium szakemberei pedig az ellenőrzések lefolytatásán dolgoznak. A mintegy 2000 helyszíni ellenőrzést elvégzése és az elszámolható összegek véglegesítése a 2016-os év legfontosabb feladata, az elszámolható forrás azonban a fenti kormánydöntések szerinti intézkedések eredményeként 100%-os lesz.”

Forrás:
Forrásvesztés nélkül zárulnak a humán fejlesztések; Emberi Erőforrások Minisztériuma; 2016. február 15.