Skip to main content
hírközléstávközléstörvények, határozatok

A Kormány 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozata a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával

Szerző: 2016. március 7.No Comments

„A Kormány egyetért azzal, hogy a kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében, a GINOP 2014–2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése, illetve új végpontok bekötése, ezért felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy ennek megvalósítása céljából a 2017. évi költségvetés terhére, költségvetési forrásból gondoskodjon 6330 millió forint biztosításához szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: 2016. július 1…”

Forrás:
A Kormány 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozata a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával; Magyar Közlöny; 2016. évi 29. szám; 2016. március 3.; 3427. oldal (pdf)