Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1117/2016. (III. 9.) Korm. határozata a 2014–2020-as programozási időszakot érintő projektértékelési-rendszer átalakításáról

Szerző: 2016. március 13.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban az európai uniós projektek értékelése a kiszervezés helyett objektív szakmai szempontok alapján felállított, nyilvános szaknévsorban vezetett állami értékelők útján valósuljon meg;

2. felkéri a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzon ki egy olyan, az európai uniós források értékelése és elbírálása során alkalmazandó új rendszerre és szaknévsorra vonatkozó szabályozást, amely a Kormány politikai és társadalmi célkitűzéseivel összhangban, az Európai Bizottsággal megkötött megállapodásoknak megfelelően erősíti a transzparens, szakszerű és célszerű forrásfelhasználást.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. április 15…”

Forrás:
A Kormány 1117/2016. (III. 9.) Korm. határozata a 2014–2020-as programozási időszakot érintő projektértékelési-rendszer átalakításáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 33. szám; 2016. március 9.; 3511. oldal (pdf)