gazdaságinformatikaInternet

Ismét Laufer Tamást választották meg az IVSZ elnökének

Szerző: 2016. március 20.No Comments

„Az IVSZ éves közgyűlésén elnököt választott a szervezet: a következő három évre ismét a jelenlegi elnöknek, Laufer Tamásnak szavaztak bizalmat a tagok. A digitalizáció egy megkerülhetetlen folyamat, amelyet az egész gazdaságnak magáévá kell tennie, ha nem akar reménytelenül lemaradni a globális versenyben – emelte ki beszédében az elnök.

A második alkalommal is újraválasztott elnök az ágazati szövetség tevékenysége és küldetése kapcsán azt emelte ki, hogy míg az IVSZ feladata az elmúlt időszakban az evangelizáció volt, fel kellett hívni figyelmet arra, hogy a digitális gazdaság nem egy jövőkép, hanem a jelen, addig ma már ez sem elég:

Digitális lépéskényszerben vagyunk.
Legnagyobb feladatunk ma a szakemberképzés fejlesztése, az IVSZ a jövőben is azért dolgozik, hogy 2019-re az informatika a legnépszerűbb szakma legyen a munkaerőpiacon. Ezen túl pedig, hogy a hazai IT KKV vállalatokat erősítsük – IoT és az Ipar 4.0 trendek mentén olyan kompetencia központokat tartunk szükségesnek, ahol a problémát ismerő egyéb iparágak képviselői és a megoldást fejleszteni képes IT vállalkozások egymásra találnak. Ehhez hidakat építünk, iparági együttműködéseket kezdeményezünk egyetemi, akadémiai, állami és piaci szereplők bevonásával. A magyar digitális gazdaság építését segítjük.

Ahogy előadásában elmondta: átalakuláson megyünk át, aminek eredményeképp eljutunk horizontálisan a gazdaság minden területére a digitalizációt képviselve, a digitális gazdaság alapja az informatika. A közgyűlés képei. [IVSZ]”

—–

„…Az IVSZ kiemelt missziója a digitális alapkészségek fejlesztése, a digitális írástudás erősítése, így a digitális oktatási stratégia kidolgozásában való közreműködés. Állandó szakmai partnere a kormányzatnak, ennek jegyében a szövetség közgyűlésén részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit digitális tartalom-fejlesztésért felelős kormánybiztos, Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos, valamint dr. Solymár Károly infokommunikációért felelős helyettes-államtitkár is, akik egy pódiumbeszélgetés keretei között vitatták meg a digitális oktatás megújításának egyes kérdéseit.

A digitális oktatás megújításának egyik fontos pontja az iskolai eszközpark korszerűsítése, illetve a Digitális Jólét Programban is lefektetett internet illetve wifi kapcsolat javítása az intézményekben. Ezzel kapcsolatban Solymár Károly helyettes-államtitkár kifejtette: a wifi kapcsolat biztosítása országszerte minden iskolában 2018-ra biztosítható, az 50-100 megabites internet-hozzáférés azonban már az idei év végéig elérhetővé válik az intézményekben. Az eszköz-ellátottság kapcsán kiemelte: e tekintetben naprakész nyilvántartásra van szükség, utána pontosan kidolgozott stratégia kell a fejlesztésre, és csak ezek után lehet a konkrét eszközigényt meghatározni. [HWSW.hu]”

——

„…Az IVSZ már az évezred első évtizedének végétől aktívabb szerepet kért – és részben kapott is – az IKT ipart érintő szakmapolitikai döntések alakításában. A 2010-es választások, már Laufer elnöksége alatt bekapcsolódott a Digitális Megújulás Cselekvési Terv kialakításába. Erre az időszakra esik többek között a Minősített Informatikai Vállalkozás védjegy bevezetése. Emellett a szervezet már akkor elkezdett lobbizni azért, hogy a felsőoktatásban a mérnökképzés prioritást élvezzen. Elkezdődött egy a közbeszerzések hatékonyabb lebonyolítását segítő program is. Egyik szakmai műhelyében elkészült a cloud computing hazai terjedését is segítő egységes adatközponti fogalomtár, amelynek tavaly ősszel elkészült új kiadása cloud-fogalomtárral bővült, startup-támogató rendezvényt szervezett, mentorálási programot indított, és még sorolhatnánk.

Az elmúlt ciklusban a Századvég Gazdaságkutatóval karöltve dolgoztak ki egy új módszertant az IKT ágazat gazdasági szerepének mérésére, amely a korábbinál árnyaltabban mutatja az ágazat hatását a gazdaság egészére. A korábbi módszertannal szemben – amely a közvetlen hatás mellett csupán közvetett és indukált hatásokkal számol – figyelembe veszi a beszállítói, felhasználói, munkavállalói és beruházási hatásokat is.

Szintén tavaly jelent meg a Szövetség kiáltványa a digitális oktatási kiáltványa. Ugyanakkor sok jelből úgy tűnik, a szakma és politika továbbra is elbeszél egymás mellett. Az oktatás korszerűsítésében egyelőre főleg egyéni vállalati kezdeményezéseket látni, miközben 2010 óta folyamatosan zajlik a köz- és felsőoktatás átalakítása, amely egyelőre semmiféle megoldást nem ad az IKT szakma által megfogalmazott problémákra, különös nem az egyre krónikusabbá váló szakemberhiányra. [Bitport.hu]”

Forrás:
Elnököt választott az IVSZ közgyűlése; Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége; 2016. március 17.
Laufer Tamás maradt az IVSZ elnöke; Gálffy Csaba; HWSW.hu; 2016. március 18.
Harmadszor választotta az IVSZ közgyűlése Laufer Tamást elnöknek; Bitport.hu; 2016. március 18.