egészségügyinformatikajogközigazgatás: külföldönközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Megjelent az Európai Parlament és az Európai Tanács általános adatvédelmi rendelete

Szerző: 2016. május 5.május 7th, 2016No Comments

Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent rendelet neve: „Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)”.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba és 2018. május 25-től kell alkalmazni.
Forrás:
Az Európai Unió Hivatalos Lapja; L 119, 4.5.2016, p. 1–88 (2016. május 4., 1-88. oldalak) (HTML) és PDF-ben
Lásd még: korábbi cikkeink a témában