Skip to main content
közigazgatási informatika

Miniszteri biztost neveztek ki a Magyar Államkincstár informatikai szakrendszereinek áttekintésével kapcsolatos feladatok ellátására

Szerző: 2016. május 13.május 15th, 2016No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2016. május 10. napjától 2016. november 10. napjáig terjedő időtartamra a Magyar Államkincstár informatikai szakrendszereinek áttekintésével kapcsolatos feladatok ellátására miniszteri biztossá Zala Mihály urat nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében:
– áttekinti a Magyar Államkincstár informatikai szakrendszereit, az azt üzemeltető szakember- és eszközállományt, felméri a működési struktúrát és a feladatok szervezeten belüli megosztását,
– áttekinti a Magyar Államkincstár folyamatban lévő és előkészítés alatt álló projektjeit, javaslatot tesz az azokkal kapcsolatos további feladatokra, intézkedésekre,
– a felmérések eredményeit összegző jelentést készít, valamint javaslatot tesz a Magyar Államkincstár informatikai rendszereinek egységes jövőbeli koncepciójára.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét a nemzetgazdasági miniszter irányítja.

4. § A miniszteri biztos tevékenységét titkárság segíti.

5. §A miniszteri biztos feladatköre ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásban részesül…”

Forrás:
Miniszteri biztost neveztek ki a Magyar Államkincstár informatikai szakrendszereinek áttekintésével kapcsolatos feladatok ellátására; Hivatalos Értesítő; 2016. évi 20. szám; 2016. május 13.; 2594. oldal (pdf)