Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozata az országos ipari park koncepcióról

Szerző: 2016. június 13.No Comments

„A Kormány
1. egyetért az országos ipari park koncepció megvalósításával, amelynek keretében
a) a Modern Városok Programban részt vevő, ipari park fejlesztéssel érintett megyei jogú városok tekintetében kezdődik meg az ipari területek fejlesztésére irányuló szakmai szempontok szerinti konstrukciók kialakítása, illetve a fejlesztések tervezése és kivitelezése;
b) megvizsgálásra kerül az állami szerephez vagy állami tulajdonosi részesedéshez köthető ipari parkok tulajdonosi helyzete és azok integrálása az országos ipari park hálózatba;
c) megvizsgálásra kerül az önkormányzati szerephez vagy önkormányzati tulajdonosi részesedéshez köthető ipari parkok tulajdonosi helyzete és azok integrálása az országos ipari park hálózatba;
d) megvizsgálásra kerül a magántulajdonban lévő ipari parkok helyzete, a működésükben betölthető állami szerepvállalás kérdése;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIPÜF Zrt.) bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti feladatok végrehajtásáról és az 1. pontban megjelölt célok eléréséhez szükséges intézkedések megtételéről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos…”

Forrás:
A Kormány 1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozata az országos ipari park koncepcióról; Magyar Közlöny; 2016. évi 79. szám; 2016. június 7.; 6151-6152. oldalak (pdf)