Skip to main content
gazdaságtársadalomterületfejlesztés

Európa és régiói versenyképessége

Szerző: 2016. július 3.No Comments

„Június 16-17-én az európai regionális versenyképesség iránt érdeklődők az ESPON harmadik szemináriumán nem csupán a kohéziós politika dimenzióit tanulmányozhatták mélyrehatóan, hanem megtudhatták azt is, hogy egy kis kreativitással mire használhatók a csatornák mentén békésen ringó régi hajók, vagy a parton hajladozó nádas. A kétnapos rendezvény helyszínéül a holland elnökség alkalmából épített impozáns rendezvénypalota szolgált.

Az Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért és Kohézióért (ESPON) nyílt szemináriumait félévente rendezik meg, június 16-17-én az Európai Uniós Tanácsának soros elnöke, Hollandia töltötte be a házigazda szerepét. A rendezvény „A területiség számít: Európa és régiói versenyképessége” címet viselte. A konferencián az európai regionális versenyképesség területi dimenziói kerültek nagyító alá, összhangban a holland elnökség programjával.

Az ESPON program a 2014 és 2020 közötti időszak uniós kohéziós politikájának része. A területi tények, az alkalmazott kutatások, az európai területi trendek, a perspektívák és a politikai hatások elemzésének alapos ismerete elengedhetetlen az európai területi együttműködést célzó program sikeréhez. Emellett az ESPON törekvése a versenyképességet, a növekedést és a foglalkoztatást elősegítő szakpolitikák tervezésének területi tényekkel történő megalapozása, amihez kiváló impulzusokkal szolgálhat a konferenciákon zajló tapasztalatcsere.

A szemináriumon az európai régiók versenyképessége mellett a policentrikus fejlődés lehetőségeit elemezték neves európai intézmények és egyetemek kutatói. Az 5-8 fős, párhuzamos szekciók témakörei jól illeszkedtek a Lechner Tudásközpont munkatársainak aktuális projektjeihez: Sárdi Anna az Urban Agendával (Okos Város), Vaszócsik Vilja a policentrikus fejlődéssel (Területi Potenciáltérkép), Schneller Krisztián pedig a határmenti térségekkel (Szlovák-Magyar Tervezés) foglalkozó workshop munkájához csatlakozott.

Nagy hangsúlyt kapott az EU politikák nemzeti területi tervezési rendszerekbe történő integrációja is. Az interaktív szekcióüléseken lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők kisebb csoportokban felhívják a figyelmet azokra a területi kutatásokra, amelyek különböző területi szinteken segíthetnék a tervezők és döntéshozók munkáját. A Tudásközpont munkatársai elsősorban a középtávú modellezés fontosságát, a vidékies térségek elnéptelenedésének problémakörét, továbbá a kelet-európai térségek speciális problémáit vetették fel.

A konferencia második napján Anna a tervezés alulról szerveződő megközelítésével, Krisztián a földrajzi sajátosságokkal rendelkező térségekkel, Vilja pedig az INSPIRE programmal foglalkozó csoport munkájában vett részt. A rendezvényen bemutatták az ESPON2020 Program első hét alkalmazott kutatási projektjének céljait, és az elkövetkezendő időszakban várható eseményeket.

A sűrű programot aktív pihenés követte, amely lehetőséget adott az informális eszmecserére is. Az amszterdami projektekhez és a holland területi tervezéshez kapcsolódóan a helyi önkormányzat munkatársai 2-3 órás városi túrát szerveztek az érdeklődők számára. A „Circular City” programon résztvevő lechneres kollégák Észak-Amszterdam volt ipari (hajógyári) területének kármentesítésére és hasznosítására láthattak jó gyakorlatokat. A régi hajók felújításával kulturális terek, építészirodák, gyermekfoglalkoztatók születettek. A csatorna partját borító nádas nemcsak a táj dísze, hanem megszűri és felszívja a szennyeződéseket a vízből.

A konferencián a plenáris és a szekcióüléseken való aktív részvétel mellett a Lechner Tudásközpont nem csupán a magyar és külföldi kollégákkal való tapasztalatcserével, a jó gyakorlatok és az alulról szerveződő kezdeményezések jelentőségének megismerésével gazdagodott, hanem új szereplőként került be a köztudatba.”

Forrás:
Európa és régiói versenyképessége; Lechner Tudásközpont; 2016. június 30.