Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődéstörvények, határozatok

Az emberi erőforrások minisztere 32/2016. (VII. 15.) EMMI utasítása Pölöskei Gáborné miniszteri biztosi kinevezéséről

Szerző: 2016. július 18.No Comments

„…1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2016. július 1. napjától 2016. december 31. napjáig Pölöskei Gábornét miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos koordinálja
a) a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló települési önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog, valamint a működtető önkormányzat által irányított költségvetési szervnél a 2017. január 1-jén a tankerületi központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók 2017. január 1-jei átvételével kapcsolatos a települési önkormányzat és a tankerületi központ által kötendő átadás-átvételi megállapodások, valamint
b) az a) pontban meghatározott megállapodásokkal összhangban az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti, a tankerületi központok és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő átadás-átvételi megállapodások határidőre történő előkészítését…”

Forrás:
Az emberi erőforrások minisztere 32/2016. (VII. 15.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2016. évi 30. szám; 2016. július 15.; 3337.oldal (pdf)