Skip to main content
hírközlésközigazgatás: magyartávközléstörvények, határozatok

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2016. (VII. 28.) NMHH rendelete az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről

Szerző: 2016. augusztus 1.No Comments

„…3. § (1) Az ágazati ügyeleti rendszer célja a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, következményeik csökkentésére, megszüntetésére, a hálózat, valamint a szolgáltatás működésének helyreállítására irányuló védelmi felkészülési és végrehajtási feladatok ellátásához szükséges információ biztosítása.
(2) Az informatikai, az elektronikus hírközlési és a postai ágazat ügyeleti szolgálata a Hatóság által működtetett Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet (a továbbiakban: OIHF).
(3) Az ágazati ügyeleti rendszer működtetése érdekében az OIHF és a kijelölt szolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint együttműködnek.

4. § (1) A kijelölt szolgáltató haladéktalanul bejelenti az OIHF-nek az általa üzemeltetett hálózatot vagy az általa nyújtott szolgáltatást érintő rendkívüli eseményt, így különösen

b) a helyhez kötött elektronikus hírközlő hálózat olyan meghibásodását, amely várhatóan

bb) az internet-hozzáférés szolgáltatás összes előfizetőjét érintően 15 percet meghaladó szolgáltatáskiesést okoz, vagy az internet-hozzáférés szolgáltatás minőségének jelentős romlását eredményezi – így különösen a szolgáltató által vállalt garantált letöltési sebesség 50 százalék alá esik, a szolgáltató által vállalt csomagvesztési arány a tízszeresére nő –, vagy
bc) legalább 1000 felhasználót érintően okoz 60 percet meghaladó szolgáltatáskiesést;

c) a mobil rádiótelefon-hálózat olyan meghibásodását, amely várhatóan

cb) az internet-hozzáférés szolgáltatás összes előfizetőjét érintően 15 percet meghaladó szolgáltatáskiesést okoz, vagy az internet-hozzáférés szolgáltatás minőségének jelentős romlását eredményezi – így különösen a szolgáltató által vállalt garantált letöltési sebesség 50 százalék alá esik, a szolgáltató által vállalt csomagvesztési arány a tízszeresére nő –,

g) az adatokhoz vagy információrendszerek szoftvereihez informatikai eszközökkel megvalósított jogosulatlan hozzáférést, amely az adatok törlésével, megváltoztatásával vagy elérhetetlenné tételéből eredően a hálózat működését vagy a szolgáltatás szerződésszerű nyújtását ellehetetleníti, vagy jelentős mértékben veszélyezteti…”

Forrás:
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2016. (VII. 28.) NMHH rendelete az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről; Magyar Közlöny; 2016. évi 112. szám; 2016. július 28.; 8781-8785. oldalak (pdf)