közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott fejlesztéspolitikai intézményrendszer működési feltételeinek hosszú távú biztosításáról

Szerző: 2016. augusztus 20.No Comments

„A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja felül a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott, uniós feladatokat ellátó szervezeti egységek létszámát, ellátott feladatait és az ehhez kapcsolódó költségeit, valamint tegyen javaslatot a szükséges hazai költségvetési forrásbiztosítás kezdő időpontjára és mértékére,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter
Határidő: 2016. november 30., majd ezt követően évente, a központi költségvetés tervezése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatóban meghatározott időpontig

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a költségvetési tervezés során, az 1. pont szerinti felülvizsgálat eredményei alapulvételével meghatározott időponttól kezdődően a 2014–2020 közötti programozási időszak zárásáig az uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer
a) irodai és egyéb infrastrukturális szempontból történő ellátásának finanszírozása érdekében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére,
b) infokommunikációs szempontból történő ellátásának finanszírozása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a szükséges forrás hazai költségvetésben történő biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az 1. pont szerinti javaslatról meghozott döntésben meghatározott időpontot követően azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1441/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott fejlesztéspolitikai intézményrendszer működési feltételeinek hosszú távú biztosításáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 119. szám; 2016. augusztus 17.; 12110. oldal (pdf)