Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Magyarország Félidős Önértékelési Jelentése a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásokról

Szerző: 2016. augusztus 31.No Comments

„Elkészült a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership – OGP) keretében a 1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozattal elfogadott második nemzeti akcióterv félidős önértékelési jelentése, amely a kormányzati honlapon elérhető és véleményezhető.

Észrevételeiket 2016. szeptember 8-ig várjuk az euefo@bm.gov.hu e-mail címen.”

—————-

„Magyarország Félidős Önértékelési Jelentése (a továbbiakban: Jelentés) a 1460/2015. (VII. 8.) Kormányhatározattal elfogadott, a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés (a továbbiakban: OGP) keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásokról szóló második akcióterv (a továbbiakban: második OGP Akcióterv) kidolgozását és egyeztetését, az egyes vállalások által elérni kívánt célt, és a végrehajtás terén 2016 szeptemberéig elért előrehaladást ismerteti. A Jelentés az OGP Titkársága által közzétett útmutató (Government Point of Contact Manual) felhasználásával, az abban szereplő szempontrendszer alapján és formai követelményeknek megfelelően készült.

A Jelentés bevezető fejezete bemutatja, hogy a második OGP Akcióterv vállalásai hogyan járulnak hozzá az OGP négy központi elvének (átláthatóság, társadalmi részvétel, nyilvános elszámoltathatóság, technológia és innováció alkalmazása) megvalósulásához. Az OGP keretében tett nemzeti vállalások továbbá öt fő kihívás valamelyikét érintik. E kihívások a következőek: közszolgáltatások fejlesztése, közszféra integritásának erősítése, a közpénzek hatékonyabb felhasználása, biztonságosabb közösségek kialakítása, a vállalati felelősségvállalás javítása.

A második OGP Akcióterv összesen nyolc vállalást tartalmaz. Egyes vállalások több alapelvhez is kapcsolódnak, így az információkhoz való hozzáférés javítását és az átláthatóságot hét vállalás célozza meg, míg a társadalmi részvétel erősítését hat vállalás, a közszféra felelős és átlátható működését négy vállalás, a technológiai vívmányok nyílt kormányzáshoz való hozzájárulást pedig három vállalás tűzte ki közvetlen céljául…”

forrás:
OGP félidős önértékelés közzététele; Belügyminisztérium; 2016. augusztus 25. (pdf)