gazdaságközigazgatás: külföldönszakirodalom

Állami szerepvállalás a német gazdaságban

Szerző: 2016. szeptember 10.No Comments

„A tanulmány célja, hogy átfogó történeti perspektívában áttekintse az állami vállalatok szerepét és jelentőségét a német gazdaságban az egységállam megszületésétől napjainkig. Ennek során bemutatja, hogy a német területeknek a XIX. századi európai centrumországoktól eltérő fejlődési sajátosságai hogyan hatottak a korabeli tudományos gondolkodásra, és hogyan befolyásolták hosszabb távon is a piachoz, illetve államhoz fűződő viszonyát a politikai elitnek. Kitér arra, hogy a két világháború okozta sokkok, a nemzetiszocialista diktatúra kialakulásához kapcsolódó tapasztalatok hogyan tükröződtek vissza az NSZK gazdaságpolitikájában. A tanulmány ugyanakkor nem vállalkozik arra, hogy a második világháborút követően a szovjet érdekszférában létrejövő Német Demokratikus Köztársaság gazdasági rendszerét is bemutassa, tekintettel arra, hogy egy szocialista gazdaság működésének elemzése lényegesen más fogalmi és elemzési keretet igényelne. A modern, újraegyesülő Németország esetében a 80-as, 90-es évektől a privatizáció felgyorsulása, az azt követő munkaerő-piaci liberalizáció és a jóléti állam reformja, illetve az állami vállalatok teljesítménynövelése, a transzparencia fokozása vált kulcskérdéssé. A cikk ennek fő mozzanatait és politikai hátterét is igyekszik bemutatni.”

Forrás:
Állami szerepvállalás a német gazdaságban; Naszádos Zsófia; Műhelytanulmányok 116.; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet; 2016. augusztus (pdf)