művelődés

Megjelent a Digitális kompetencia fejlesztése című felhívás (EFOP-3.2.4)

Szerző: 2016. szeptember 30.No Comments

„A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Digitális kompetencia fejlesztése” című (EFOP-3.2.4-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 34,94 milliárd Ft.
Jelen felhívás keretében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma nyújthat be támogatási kérelmet.
A támogatási kérelem benyújtása 2016. október 14-től 2016. november 2-ig lehetséges.

Jelen felhívás célja a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása és a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítése a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításának támogatásán keresztül.
Jelen felhívás átfogó céljait az alábbi részcélok szolgálják:

 • a korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára;
 • a pedagógusok tanórai IKT eszközhasználatának a támogatása IKT eszközök biztosításával;
 • a tanulók digitális kompetenciáinak a fejlesztése, különösen a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályákra való felkészüléshez szükséges keretek biztosítása.

A projekt közvetlen célcsoportja:

 • A konvergencia régiók nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 7. § (1) szerinti nevelési-oktatási intézményei (kivéve óvoda, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési- oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, szakképző iskola)
 • valamint a Nkt. 20. § (1) szerinti többcélú intézmények
  • egységes iskola vagy összetett iskola
  • közös igazgatású köznevelési intézmény
  • általános művelődési központ
 • valamint az intézmények pedagógusai, tanulói

…”

Forrás:
Megjelent a Digitális kompetencia fejlesztése című felhívás; Széchenyi 2020; 2016. szeptember 29.